Tredjeparts komponenter

Tredjeparts komponenter

Det er ønskelig at tredjeparter skal kunne utvikle komponenter som en tjenesteeier skal kunne bruke i sine løsninger

Hvordan utvikle 3. parts komponenter

Når du som en bruker ønsker å utvikle tredjeparts-komponenter så er det anbefalt å bruke rollup.js som kompilerer til cjs (CommonJS).

Basert på dette repoet i altinn.studio

Eksempel på et komponent som i et fiktivt git repo (basert på Gitea Repo) ligger i src/components/BalloonCounter/index.js :

import React from 'react';

export class BalloonCounter extends React.Component {
  constructor(_props, _state) {
    super(_props, _state);

    this.state = {
      count: 0,
    }
  }

  handleIncrement = () => {
    let {count} = this.state;
    count += 1;
    this.setState({
      count,
    }, () => {
      this.handleSubmitData();
    });
  }

  handleDecrement = () => {
    if(this.state.count !== 0) {
      let {count} = this.state;
      count -= 1;
      this.setState({
        count,
      }, () => {
        this.handleSubmitData();
      })
    }
  }

  handleSubmitData = () => {
    this.props.onHandleDataUpdate(this.state.count);
  }
  

  render() {
    return (
      <div>
        Number of ballons you want {this.state.count}
        <button onClick={this.handleIncrement}> + </button>
        <button onClick={this.handleDecrement}> - </button>
      </div>
    );
  }
}

Viktig: Komponentens this.props.onHandleDataUpdate(...) er en funksjon som returnerer dataene komponenten har til skjema-appen, som håndterer lagring i datamodell.

Husk å exportere denne classen i src/components/index.js slik:

export * from './BallonCounter.js';

Når npm run build blir kjørt vil dette lage en mappe med navn dist, med en fil som heter index.js. Denne filen må være med i git push for at altinn.studio skal kunne hente komponentene.

Hvordan bruke 3. parts komponenter

I tjenester du ønsker å bruke 3. parts komponenter må det ligge en ThirdPartyComponents.json-fil. Plasseringen av denne er viktig, den må ligge under [Tjeneste navn]/editions/[utgave]/Resources. Innholdet av denne filen er som følger:

{
 "packages": [{
  "packageName": "[navn på pakken]",
  "location": "[Link til raw format av index.js i git-repoet]"
 }]
}

Eksempel på en slik json-fil finner du her.

Hvis alt ble satt opp riktig, vil pakkene med prefiksen til pakkenavnet komme opp i toolbaren på venstre side av Skjema designeren. F.eks. SuperCoolPackage.SuperCoolComponent.

Alternative løsninger

 • Webpack med treeshaking
  • Positivt:
   • Webpack er allerede brukt i applikasjonen
  • Negativt:
   • Slik webpack er konfigurert idag vil det bli bygget en react-applikasjonsfil med alle komponenter, dette vil kreve en separering av react-skjemadesigner og react-runtime.
    • Runtime bygget må skje med formLayout, som vi henter i oppstarts-fasen av applikasjonen. Slik at alle kompoenter (brukte og ubrukte komponenter) blir med i bygget.
   • Bygget må skje fra kommando-linje/scripts som kjører i filstrukturen
 • Next.js SSR (server side rendering)
  • Positivt:
   • Gjøre initiell rendering på server, la klienten slippe å hente data som tekstressurser, datamodell, formLayout
   • Dynamisk henting av komponenter som ikke er standard i react-applikasjonen
  • Negativt:
   • Introdusere flere tjenester og mye endring av allerede eksisterende react-kode
 • HTTP API som starter webpack-build
  • Ved å ha et api som f.eks. Express.js, som håndterer kompilering av applikasjon (bruker allerede kompilerte filer hvis de finnes) og blir kun brukt til å fetche javascript filen som inneholder react. Eller kun bygge da tjenesteeier klikker på “Migrer tjeneste”.
  • Positivt:
   • Dynamisk kompilering av kun nødvending react applikasjon og 3. parts komponenter (kan både kompileres da tjenesten migreres, eller hver gang et en bruker starter å fylle ut et skjema (antar at første alternativ er mest gunstig))
  • Negativt:
   • Introdusere ny tjeneste (med mindre endringer av eksisterende kode enn “Next.js SSR”-alternativet)

Ressurser