Last modified: Jul 2, 2024

Altinn Studio

Altinn Studio - Your tool for developing digital services for citizens and businesses

Find out more

Read more about Altinn Studio

About Altinn Studio

Get started

Create your first service

Create your first service

News - upcoming

Betaling

Tilby mulighet for å konfigurere brukerbetaling for tjenester som er gebyrbelagt eller hvor det er lov å kreve betaling.

Github
Q2 2024

Samhandlingstjenester

Større tjenester/prosesser som gjerne går over litt tid, involverer mange parter, har flere skjema med underprosesser, integrasjoner med andre systemer i andre offentlige etater osv.

Github
Q2 2024

Forbedret PDF

Forbedret funksjonalitet knyttet til generering av kvitterings-PDF.

Github
Q2 2024