Last modified: Apr 12, 2024

Introkurs

Bygg en applikasjon med Altinn Studio

To be translated
Dette kurset er under oppgradering. Kun 5 av de 7 modulene er tilgjengelig på denne oppdaterte versjonen foreløpig. Den gamle versjonen av kurset (med alle moduler) ligger her.

Introkurset er delt opp i 7 moduler og dekker et fiktivt case for Sogndal kommune. Hver modul har en beskrivelse av oppgaven og lenker til relevant dokumentasjon.

Du kan velge å utføre oppgavene i Altinn Studio Designer (grafisk brukergrensesnitt med dra-og-slipp) eller i et lokalt utviklingsmiljø (krever noe teknisk kompetanse). Du kan også kombinere disse fremgangsmåtene.

Vi har lagt opp kurset sånn at det skal være mulig å gjennomføre modul 1-5 utelukkende i Altinn Studio Designer. Fra modul 6 introduseres avanserte konsepter som vil kreve noe utvikling, og dermed større teknisk kompetanse. Oppgavene fra modul 5 vil kreve endriner i applikasjonens kildekode.

I løpet av disse syv modulene vil du ha vært innom den mest sentrale funksjonaliteten for en Altinn-app, samt testing av applikasjonen lokalt og i testmiljø.

Før du starter

Før du kan bygge en applikasjon må du opprette en bruker.

Les gjennom kravspesifikasjonene til Sogndal kommune og jobb deg gjennom modul for modul.

Lykke til!