Last modified: May 28, 2024

Modul 1

Opprette app og lage enkelt skjema

I denne modulen skal du opprette selve tjenesten, sette opp noen enkle innstillinger, lage en datamodell og sette opp et enkelt skjema basert på kravene fra Sogndal kommune.

Temaer som dekkes i denne modulen:

 • Opprette ny tjeneste
 • Lage datamodell
 • Legge til skjemakomponenter og koble dem til datamodell
 • Redigering av tekster i skjema

Oppgaver

Krav fra kommunen

Tjenesten må ha en beskrivende ID som gjør det enkelt å finne den igjen blant det store antallet tjenesteer Sogndal kommune har i Altinn Studio.

Dersom du skal teste appen i et testmiljø (beskrevet i Modul 5) må du velge en organisasjon som eier. Du må ha tilgang til organisasjonen og organisasjonen må ha tilgang til et testmiljø.

Oppgaver

 1. Opprett tjeneste i Altinn Studio

Nyttig dokumentasjon

Tjenesten har en id som identifiserer den, men mangler en beskrivende tittel. Tittel kan endres i “Innstillinger”-menyen til venstre i toppmenyen.

Krav fra kommunen

 • Det er viktig at tjenestens visningsnavn klinger godt og er beskrivende for tjenesten.

Oppgaver

 1. Endre visningstittel til tjenesten.
 2. Last opp dine endringer til det sentrale filområdet til tjenesten ved å trykke på “Last opp dine endringer” til høyre i toppmenyen. a. Skriv inn en beskrivende melding om hva som er gjort, f.eks. “Opprettet tjeneste og endret tittel”

Det er lurt å laste opp endringer jevnlig. Når du jobber med en tjeneste i Altinn Studio jobber du med en kopi som er tilgjengelig kun for din bruker. Ved å laste opp endringene lagres de sentralt og kan hentes ut av andre.

Fordi du jobber på en egen kopi av tjenesten kan du prøve deg litt frem, det er ikke farlig å gjøre feil! Er du misfornøyd med de siste endringene kan du slette de og tilbakestille tjenesten til det som ligger i det sentrale filområdet til tjenesten. Dette gjøres via menyen helt til høyre ved siden av “Last opp dine endringer”. Velg så lokale endringer, og “slett lokale endringer”.

Nyttig dokumentasjon

Datamodellen definerer hvilke data man forventer å samle inn, og hvilket format disse skal være på.

Man kan se på en datamodell som en innholdsfortegnelse for skjemaet.

Med Altinn Studios verktøy for datamodellering kan du legge til en datamodell ved å laste opp en ferdig datamodell i form av en xsd-fil eller lage en ny datamodell fra bunnen av. I denne oppgaven skal du lage en enkel modell fra bunnen av.

Merk at en helt enkel datamodell med noen eksempel-felter nå er en del av malen som lastes inn når man oppretter en tjeneste.

Krav fra kommunen

Kommunen ønsker i første omgang å samle inn følgende data om innflyttere:

 • Personinformasjon
  • Fornavn
  • Mellomnavn (valgfritt)
  • Etternavn
  • Alder
 • Adresse
  • Gateadresse
  • Postnummer
  • Poststed
 • Kontaktinformasjon
  • Epost
  • Telefon

Oppgaver

 1. Naviger til Datamodell-verktøyet og se at det ligger en datamodell der som ble lastet inn da tjenesten ble opprettet. Datamodellen inneholder 3 eksempel-felter.
 2. Klikk på det første feltet, property1. Det dukker da opp en del redigeringsmuligheter i høyre-panelet.
 3. Endre navnet på feltet property1 til fornavn, og huk av for at det skal være påkrevd.
 4. Endre navnet på feltet property2 til mellomnavn, og pass på at det ikke er satt som påkrevd.
 5. Endre navnet på feltet property3 til etternavn og huk av for at det skal være påkrevd.
 6. Nå er det på tide å legge til et nytt felt i datamodellen, ikke bare endre de som ligger der fra før. Ved siden av modell-navnet øverst på modellen er det en knapp som heter “+ Legg til…” - trykk på den. Velg “Heltall” fra menyen.
 7. Se at et heltall-felt legges til i datamodellen. Endre navnet på dette feltet til alder og sett som påkrevd.
 8. Legg til et nytt felt på samme måte som over, men av typen “Tekst”. Endre navnet til gateadresse og sett som påkrevd.
 9. Fortsett på denne måten til du har lagt til alle feltene som kommunen ber om. Du kan anta at alle felter skal være tekst-felter, og ev. bruke heltall der det gir mening.
 10. Når alle feltene er lagt til, klikk på “Generer modeller” i menylinjen til datamodell-verktøyet. Dette sikrer at alle modell-filer som tjenesten lages ut fra modellen du har bygd opp.
 11. Pass på å laste opp dine endringer når du er ferdig.

Nyttig dokumentasjon

Du kan sette opp skjemaet fra “Lage”-siden. Naviger til denne via “Lage”-knappen i topp-menyen.

Der ser du at det er opprettet en tom første-side for skjemaet som utgangspunkt.

Skjemaet innhenter personlig informasjon om tilflytteren og skal ha følgende komponenter:

 • Navn
  • Fornavn
  • Mellomnavn (valgfritt)
  • Etternavn
 • Alder
 • Adresse
  • Gateadresse
  • Postnummer
  • Poststed
 • Kontaktinformasjon
  • Epost
  • Telefon

Oppgaver

 1. Sett opp skjemaet basert på kravene fra kommunen.
  • Pass på å legge inn ledetekster for alle skjemafelter.
  • For adresse kan du bruke Adresse-komponenten som ligger under “Avansert”, eller 3 tekstfelter.
  • For at skjemaet skal kunne sendes inn må du legge til en “Knapp” på den siste siden.
  • Alle skjemafelter må knyttes til tilhørende felt i datamodellen - dette gjør du i “Datamodellknytninger”-seksjonen i høyre-panelet.

Husk å laste opp endringer når du jobber i Designer så de reflekteres i det sentrale filområdet til tjenesten.

Nyttig dokumentasjon

Oppsummering

I denne modulen har du opprettet en tjeneste i Altinn Studio, lagd en datamodell og satt opp et skjema som kobler komponenter til feltene i datamodellen.