Last modified: May 7, 2024

Modul 2

Legge til bekreftelsessteg og autorisasjon

I denne modulen skal du legge til et prosessteg i applikasjonen.

Temaer som dekkes i denne modulen:

 • Prosess
 • Bekreftelsessteg
 • Autorisasjonsregler

Oppgaver

En Altinn-applikasjon har en prosessflyt definert av BPMN (Business Process Model and Notation) som beskriver de ulike stegene i prosessen. Standardflyten for en nyopprettet applikasjon består av én oppgave - et utfyllingssteg.

Standard prosessflyt illustrert

Din oppgave er å utvide standardprosessflyten med et bekreftelsessteg som illustrert nedenfor. Bekreftelsessiden blir lagt til automatisk når man legger til dette i BPMN-filen App/config/process/process.bpmn.

Oppdatert prosessflyt illustrert

Krav fra kommunen

 • Brukeren skal kunne se over utfylt data før skjemaet sendes inn.

Oppgaver

 1. Legg til et bekreftelses-steg i prosessen og lagre den oppdaterte prosessen.

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

SequenceFlow i bpmn-filen beskriver kun at flyten går én vei, fra utfylling og til bekreftelse. Flyten vil dermed ikke kunne gå begge veier.

Autorisasjonsreglene til applikasjonen din er tilpasset standard prosessflyt og må oppdateres for å inkludere bekreftelsessteget.

Krav fra kommunen

 • Det skal være samme rollekrav for å fylle ut og bekrefte en instans.
 • Brukeren skal kunne sende inn skjemaet.

Oppgaver

 1. Trykk på innstillinger-knappen i topp-menyen og velg “Tilgangsregler”.
 2. Ta en titt på tilgangsreglene som er satt opp. Identifiser de ulike reglene innholdet i de.
 3. Finn regelen der bruker med rolle REGNA og DAGL har tilgang til Les, Skriv på Task_1 (som er utfyllingssteget som fulgte med malen)
 4. Trykk på “Legg til sub-ressurs” på den aktuelle regelen, og kopier oppsettet fra Task_1 i venstre kolonne. I høyre kolonne, nederste felt, legg inn ID til den nye oppgaven (bekreftelsessteg) du la til.

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

Applikasjonen vil vise “Ukjent feil” når brukeren trykker på “send inn”-knappen.
Da vil alle brukere, både med og uten roller, ha tillatelse til å utføre confirm-operasjonen for applikasjonen.

Oppsummering

I denne modulen har du utvidet applikasjonen din med et bekreftelsessteg og lagt til autorisasjonsregler knyttet til prosessteget.