Last modified: May 28, 2024

Modul 4

Legge til kodelister

I denne modulen skal du utvide applikasjonen du har laget i foregående moduler for å støtte enda fler av kravene til Sogndal kommune.

Temaer som dekkes i denne modulen:

 • Kodelister/Options
 • Dynamiske uttrykk

Oppgaver

I mange applikasjoner er det behov for å gi brukeren et sett med svaralternativer for et datafelt. Svaralternativene refereres til som kodelister eller options.

I Altinn Studio er alternativer støttet av komponentene radioknapper, avkrysningsbokser, nedtrekkslister og flervalg.

Det er tre måter å sette opp kodelister (legge til alternativer) i Altinn:

 1. Ved å legg til alternativer manuelt for komponenten via Altinn Studio.
 2. Ved å la komponenten hente alternativer fra en statisk json-fil.
 3. Ved å generere alternativer dynamisk med applikasjonslogikk.

I denne oppgaven skal du få prøve deg de første to metodene.

Sogndal kommune ønsker å samle inn opplysninger om tilflytterens arbeidsituasjon. Blant dataen de ønsker å samle inn er hvilken sektor og bransje tilflytter jobber i og hvor mange år tilflytter har vært yrkesaktiv.

I Altinn Studio

 1. Legg til de nye feltene i datamodellen. Husk å trykke “Generer modeller” etter at du er ferdig.
 2. Opprett en ny skjemaside for å samle inn data om arbeidsforhold.
 3. Legg til en radioknapp-komponent for Sektor og opprett svaralternativene Offentlig og Privat manuelt.
 4. Last ned den statiske kodelisten for bransjer industry.json
 5. Last opp filen industry.json i applikasjonens filområde. Detaljer for hvordan dette gjøres ligger i neste avsnitt.
 6. Legg til en avkrysningsboks for Bransje. Velg “Bruk kodeliste” i konfigurasjonen, og velg industry fra nedtrekkslisten.
 7. Legg til en ny statisk kodeliste manuelt. Dette gjøres på veldig lik måte som opplasting av kodeliste-fil, se detaljer under.
  • Bruk svaralternativene:
   LabelDataverdi
   0 - 5 år0-5
   5 - 10 år5-10
   10 - 20 år10-20
   20+ år20+
 8. Legg til en nedrekksliste (dropdown) for År i arbeidslivet. Legg inn Kodeliste ID years-in-work-force. Resten av oppsettet for denne komponenten gjøres lokalt.
 9. Last opp endringene dine i Designer og last de deretter ned (pull) i ditt lokale utviklingsmiljø.

Nyttig info

Alternativene legges direkte på skjemakomponenten. Nyttig for å få på plass komponenten, og fungerer godt for komponenter der det ikke er mange alternativer, og alternativene ikke skal gjenbrukes i andre komponenter.

 • Skru av “Bruk kodeliste”-valget nederst på Tekst-seksjonen.
 • Legg til hvert alternativt manuelt. Du kan legge inn både verdi og visningstekst.

Kodelister er nyttige der man ønsker å hente alternativer utenfor applikasjonen (f.eks. via api) eller har:

 • mange alternativer
 • et felles sett med alternativer som skal brukes av flere komponenter

En kodeliste kan defineres i kode (beskrives ikke her), eller kan legges inn som en statisk fil.

For å legge til en statisk kodeliste, må man inn i applikasjonens sentrale filområde og laste opp filen som inneholder kodelisten.

Pass på at du har lastet opp dine endringer fra Studio GUI før du gjør dette!

Øverst til høyre i toppmenyen ser du ditt navn/brukernavn og et sirkel-ikon. Klikk på navnet ditt for å åpne profilmenyen.

Profilmenyen
Profilmenyen

I profilmenyen, velg “Åpne repository” for å åpne filområdet for applikasjonen i en ny fane. Naviger inn i mappen som heter App, og trykk på “Legg til fil/Add file” –> “Last opp fil/Upload file”.

Last opp fil
Last opp fil

Kodelister skal ligge i en mappe som heter options. Du må derfor legge til dette i fil-stien øverst. Når du skriver options og så / blir options opprettet som mappe, og filene som lastes opp legges i den mappen.

Dra og slipp filen du har lastet ned for stadardlisten med bransjer inn i opplastingsområdet.

Til slutt må du lagre alle endringer ved å trykke på “Commit endringer”.

Laste opp fil og opprette ny mappe

Til slutt navigerer du tilbake til fanen med skjemaet, og trykker på “Hent endringer” til høyre i topp-menyen. Du vil da få lastet inn endringene du gjorde på filområdet, og kodelisten er nå tilgjengelig for flervalgskomponentene.

Om du allerede har en options-mappe i applikasjonen din, navigerer du inn i den. Så følger du de samme stegene som over, men du skriver ikke inn options i filstien da du allerede har mappen på plass.

Om du ønsker å kopiere inn/skrive inn en kodeliste direkte kan du gjøre dette på samme måte. Du velger bare da “Ny fil” i stedet for “Last opp fil”, og du vil da komme til et redigeringsverktøy hvor du kan skrive/lime inn. Du må legge inn navnet på filen (må ende med .json) i filstien.

Nyttig dokumentasjon

Krav fra kommunen

Dersom brukeren velger IKT (data/it) under bransje skal det vises en tekst og en lenke til en av våre stillingsutlysninger.

Under bransje-valget skal følgende tekst presenteres:

Vi ser at du besitter kompetanse vi trenger i kommunen. Se en oversikt over våre ledige stillinger her.

Linje 2 i teksten skal være en hyperlenke som peker på https://sogndal.easycruit.com/index.html.

Tekst og lenke skal kun vises om man har valgt IKT (data/it). I alle andre tilfeller skal dette være skjult.

Oppgaver

 1. Legg til en komponent som kan vise den aktuelle teksten.
 2. Legg til dynamikk for komponenten som gjør at den kun vises dersom IKT (data/it) er valgt (MERK: Teksten skal vises også når flere alternativer er valgt, så lenge ett av dem er IKT (data/it)).
 3. Flytt knappen ‘Send inn’ til siden for arbeidsforhold.

Nyttig dokumentasjon

Oppsummering

I denne modulen har du lagt til nedtrekksliste, radioknapp og avkrysningsbokser og lagt inn alternativer for disse komponentene manuelt og med statiske kodelister. I tillegg har du lagt til dynamikk som viser ulike alternativer basert på tidligere valg.

Husk å laste opp dine endringer så de lagres på applikasjonens sentrale filområde.