Last modified: May 28, 2024

API test org

When running the applications locally along with the local test platform one can test the APIs the application exposes.

On this page:

Appen har en rekke API som kan benyttes av applikasjonseier/tjenesteeier. Beskrivelsen du finner her er laget for Postman hvor det er benyttet testapplikasjonen MVA testapp.

Postman-prosjektet kan lastes ned fra her (høyreklikk og velg “save as”).

Autentisering av tjenesteier org

I testmiljø og produksjon brukes maskinporten for å autentisere organisasjoner som eier apper.

Testplattformen for lokal testing tilbyr et enkelt api for å autentisere organisjonen som er ansvarlig.

Man trenger bare å oppgi tjenesteeier kode (som f.eks brg, skd osv)

Url: http://local.altinn.cloud/Home/GetTestOrgToken/ttd (ttd needs to be replaced with the org you want to authenticate)

The response is a JWT token that should be uses as a Authorization header.

Login
Login request

Multipart instansiering

Applikasjonene støtter at man instansierer instanser til aktører. Personer eller organsiasjoner.

Url: http://local.altinn.cloud/ttd/mva/instances

Metode: POST

Headers:

 • Authorization: Bearer + jwttoken
 • Content-Type: multipart/form-data; boundary=“abcdefg”

headers
Headers for multipart instansiering

Eksempel Body:

--abcdefg
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Disposition: form-data; name="instance"

{
  "instanceOwner": {
  	"organisationNumber" : "897069650"
  }
}

--abcdefg
Content-Type: application/xml
Content-Disposition: form-data; name="RF0002"

<?xml version="1.0"?>
<Skjema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" skjemanummer="212" spesifikasjonsnummer="10420" blankettnummer="RF-0002" tittel="Alminnelig omsetningsoppgave" gruppeid="20">
	<GenerellInformasjon-grp-2581 gruppeid="2581">
		<Avgiftspliktig-grp-50 gruppeid="50">
			<RapporteringsenhetNavn-datadef-21771 orid="21771">DDG Fitness</RapporteringsenhetNavn-datadef-21771>
			<RapporteringsenhetAdresse-datadef-21773 orid="21773">Sofies Gate 1</RapporteringsenhetAdresse-datadef-21773>
			<RapporteringsenhetPostnummer-datadef-21774 orid="21774">0170</RapporteringsenhetPostnummer-datadef-21774>
      <RapporteringsenhetPoststed-datadef-21775 orid="21775">By</RapporteringsenhetPoststed-datadef-21775>
      <RapporteringsenhetOrganisasjonsnummer-datadef-21772 orid="21772">897069650</RapporteringsenhetOrganisasjonsnummer-datadef-21772>
    </Avgiftspliktig-grp-50>
  </GenerellInformasjon-grp-2581>
</Skjema>

--abcdefg--

Example Response

The below response show how an instance was created for a given organization.

 1{
 2  "id": "500000/b4a42747-882f-47fa-bcd3-94029fdbc918",
 3  "instanceOwner": {
 4    "partyId": "500000",
 5    "personNumber": null,
 6    "organisationNumber": "897069650"
 7  },
 8  "appId": "ttd/mva",
 9  "org": "ttd",
10  "selfLinks": {
11    "apps": "https://local.altinn.cloud/ttd/mva/instances/500000/b4a42747-882f-47fa-bcd3-94029fdbc918",
12    "platform": "https://localhost:5101/storage/api/v1/instances/500000/b4a42747-882f-47fa-bcd3-94029fdbc918"
13  },
14  "dueBefore": null,
15  "visibleAfter": null,
16  "title": {
17    "nb": "RF-0002"
18  },
19  "process": {
20    "started": "2020-01-24T06:37:48.6026647Z",
21    "startEvent": "StartEvent_1",
22    "currentTask": {
23      "flow": 2,
24      "started": "2020-01-24T06:37:48.6027116Z",
25      "elementId": "Task_1",
26      "name": "Utfylling",
27      "altinnTaskType": "data",
28      "ended": null,
29      "validated": null
30    },
31    "ended": null,
32    "endEvent": null
33  },
34  "status": null,
35  "appOwner": {
36    "labels": null,
37    "messages": null,
38    "canBeDeletedAfter": null
39  },
40  "data": [
41    {
42      "id": "54d868aa-5bc9-47fb-9525-67ba4c2e595c",
43      "instanceGuid": "b4a42747-882f-47fa-bcd3-94029fdbc918",
44      "dataType": "RF0002",
45      "filename": null,
46      "contentType": "application/xml",
47      "blobStoragePath": "ttd/mva/b4a42747-882f-47fa-bcd3-94029fdbc918/data/54d868aa-5bc9-47fb-9525-67ba4c2e595c",
48      "selfLinks": {
49        "apps": "https://local.altinn.cloud/ttd/mva/instances/500000/b4a42747-882f-47fa-bcd3-94029fdbc918/data/54d868aa-5bc9-47fb-9525-67ba4c2e595c",
50        "platform": "https://localhost:5101/storage/api/v1/instances/500000/b4a42747-882f-47fa-bcd3-94029fdbc918/data/54d868aa-5bc9-47fb-9525-67ba4c2e595c"
51      },
52      "size": 1009,
53      "locked": false,
54      "refs": [],
55      "created": "2020-01-24T06:37:48.641997Z",
56      "createdBy": null,
57      "lastChanged": "2020-01-24T06:37:48.641997Z",
58      "lastChangedBy": null
59    }
60  ],
61  "created": "2020-01-24T06:37:48.6068671Z",
62  "createdBy": null,
63  "lastChanged": "2020-01-24T06:37:48.6068671Z",
64  "lastChangedBy": null
65}