Last modified: May 28, 2024

Test-user for local testing

We have defined a small set of test users available for local test.

On this page:

Standard brukere

Disse kan man velge når man logger inn i lokal test.

testbrukere
Valg av testbrukere

Sophie Salt

Sophie er en svært driftig dame som bor i Oslo. Hun har startet en kjede med treningsententer som heter DDG Fitness og til nå er det startet 3 underenheter i Oslo, Bergen og Trondheim. Sophie har rollen DAGL og dens underroller for DDG Fitness AS og dens underhenheter.

I tilegg er hun ekspert på helse og har startet eget konsulentfirma for helsetjenester. Sophie har rollen LEDE + knyttede roller for EAS Health Consulting.

Hun er også styremedlem i borettslaget der hun bor. “Oslos Vakreste Borettslag”. Sophie har rollen MEDL + knyttede roller for “Oslos Vakreste Borettslag”.

Avgivere

AvgiverRoller
01039012345 Sophie SaltPrivatperson
897069650 DDG Fitness ASDaglig leder + knytninger
897069651 DDG Fitness BergenDaglig leder + knytninger
897069652 DDG Fitness OsloDaglig leder + knytninger
897069653 DDG Fitness TrondheimDaglig leder + knytninger
897069631 EAS Health ConsultingStyreleder + knytninger
950474084 Oslos Vakreste BorettslagStyremedlem + knytninger

testbrukere
Avgiver valg Sophie Salt

Pengelens Partner

Pengelens Partner er regnskapsføreren for selskapet DDG Fitness AS.

Avgivere

AvgiverRoller
01899699552 Pengelens PartnerPrivatperson
897069650 DDG Fitness ASRegnskapsfører

Gjentagende Forelder

Gjentagende Forelder er revisor for selskapet DDG Fitness AS.

Avgivere

AvgiverRoller
17858296439 Gjentagende ForelderPrivatperson
897069650 DDG Fitness ASRevisor

Ola Nordmann

Ola Nordmann er en privatperson som kun kan representere seg selv. Er bosatt på Stokmarknes.

Avgivere

Andre brukere

For å teste skjema relatert til barn og oppvekst (barnehage og skole) er det lagt til noen spesifikke brukere.

AvgiverBarnInntekt
01899699552 Pengelens Partner0Lav
17858296439 Gjentagende Forelder3Middels
29917097109 Rik forelder2Høy

NB! Disse er fra Tenors testdatasett, men ligger der med andre navn.

App spesifikke brukere

Om standard settet med brukere ikke passer for å teste din app lokalt, kan du legge sørge for at appen din svarer med et json dokument på url /[org]/[appId]/testData.json. Den enkleste måten er å legge fila på App/wwwroot/testData.json.

Typiske endringer du kan være interresert i er å bruke andre organisasjonsnummer/fødselsnummer for at oppslag i apier som appene er avhengig av skal virke, eller testing av autorisasjonsreglene med andre roller enn det standard brukerene har.

Json Struktur

Det finnes et JsonSchema som hjelper deg å skrive en testData.json fil i verktøy som VSCode. En full versjon av brukerene som ligger i TestData mappa er tilgjengelig i testData.json

{
  "$schema": "https://altinncdn.no/schemas/json/test-users/test-users.schema.v1.json",
  "persons": [
   {
    "partyId": 512345,
    "ssn": "01017512345",
    "firstName": "Ola",
    "middleName": "",
    "lastName": "Nordmann",
    "customClaims": [
     {
      "type": "some:extra:claim",
      "value": "claimValue",
      "valueType": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
     }
    ],
    "partyRoles": {
     "512345": [
      {
       "type": "altinn",
       "value": "regna"
      },
      {
       "type": "altinn",
       "value": "dagl"
      },
      {
       "type": "altinn",
       "value": "priv"
      }
     ]
    },
    "addressCity": "Stokarknes",
    "addressHouseLetter": null,
    "addressHouseNumber": "7",
    "addressMunicipalName": "Hadsel",
    "addressMunicipalNumber": "1866",
    "addressPostalCode": "8450",
    "addressStreetName": "Bl\u00E5b\u00E6rveien",
    "mailingAddress": "Bl\u00E5b\u00E6reveien 7",
    "mailingPostalCity": "Stokmarknes",
    "mailingPostalCode": "8450",
    "mobileNumber": "87654321",
    "telephoneNumber": "12345678",
    "email": "test@test.com",
    "userId": 12345,
    "language": "nb",
    "userName": "OlaNordmann"
   },
   {
    "partyId": 501337,
    "ssn": "01039012345",
    "firstName": "Sophie",
    "middleName": "",
    "lastName": "Salt",
    "customClaims": [
     {
      "type": "some:extra:claim",
      "value": "claimValue",
      "valueType": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
     }
    ],
    "partyRoles": {
     "500000": [
      {
       "type": "altinn",
       "value": "DAGL"
      },
      {
       "type": "altinn",
       "value": "UTINN"
      }
     ],
     "501337": [
      {
       "type": "altinn",
       "value": "PRIV"
      },
      {
       "type": "altinn",
       "value": "UTINN"
      }
     ]
    },
    "addressCity": "Oslo",
    "addressHouseLetter": null,
    "addressHouseNumber": "9",
    "addressMunicipalName": "Oslo",
    "addressMunicipalNumber": "0301",
    "addressPostalCode": "0151",
    "addressStreetName": "Grev Wedels Plass",
    "mailingAddress": "Grev Wedels Plass 9",
    "mailingPostalCity": "Oslo",
    "mailingPostalCode": "0157",
    "mobileNumber": "87654321",
    "telephoneNumber": "12345678",
    "email": "1337@altinnstudiotestusers.com",
    "userId": 1337,
    "language": "nn",
    "userName": "SophieDDG"
   }
  ],
  "orgs": [
   {
    "partyId": 500000,
    "orgNumber": "897069650",
    "parentPartyId": null,
    "name": "DDG Fitness",
    "businessAddress": "Sofies Gate 1",
    "businessPostalCity": "By",
    "businessPostalCode": "0170",
    "eMailAddress": "central@ddgfitness.no",
    "faxNumber": "92110000",
    "internetAddress": "http://ddgfitness.no",
    "mailingAddress": "Sofies Gate 1",
    "mailingPostalCity": "Oslo",
    "mailingPostalCode": "0170",
    "mobileNumber": "92010000",
    "telephoneNumber": "12345678",
    "unitStatus": null,
    "unitType": "AS"
   }
  ]
 }