:
Last modified: May 12, 2023

Functionality in Repos

Funksjonalitet for lagring og versjonering av tjenester i Git-repositories samt funksjonalitet for application lifecycle management.

On this page:

Eksempel-repository screenshot
Eksempel-repository for tjenesten "Starte Enkeltpersonforetak"

“Altinn Repositories” er en frittstående Git versjonskontroll og Application Lifecycle Management-løsning, som både Designer, kodeeditorer og andre eksterne verktøy vil benytte som back-end og felles sted for å lagre og versjonere tjenestene som utvikles.

Repositories har et GitHub-lignende brukergrensesnitt og både Git og REST-baserte tekniske grensesnitt.

Git diagram
Git muliggjør at flere verktøy kan jobbe mot samme tjeneste-repository

Det vil være en omfattende jobb å forsøke å utvikle en Git + ALM løsning på egen hånd, ref. all funksjonaliteten som behøves.

Heldigvis finnes det flere open source “GitHub-kloner” som vi kan benytte, og blant dem virker Gitea å være mest lovende (uttales som /ɡɪ’ti:/ - “gitty”). Bilder fra Gitea benyttes som eksempler videre i denne dokumentasjonen.

Funksjonalitet i “Repositories”

Repositories inneholder et repository med versjonerte filer for hver 3.0-tjeneste. Eksempel på typer filer som en “3.0-tjeneste” vil kunne bestå av er kode, tester, web-komponenter, layouts og stiler, oversettinger, arbeidsflyt og konfigurasjon.

Repositories vil tilby funksjonalitet rundt den enkelte 3.0-tjeneste, og eksponere funksjonaliteten via både brukergrensesnitt og et REST-API som er en klone av GitHub sitt v3 API-format. Dette er positivt da det finnes andre verktøy som også støtter dette API-formatet, og da det kan forenkle det å kunne erstatte Gitea som back-end med andre liknende Git-systemer.

3.0 Tjeneste

Repository som representerer en “3.0-tjeneste”, aka app, og inneholder alle filer som tjenesten består av.
Hver utgave av en tjeneste vil leve i sin egen mappe, slik at ett repository kan inneholde èn eller flere utgaver av den samme tjenesten.

Repository management

Håndtering av repositories er en kjerneaktivitet, da hver tjeneste som utvikles vil lagres i sitt eget repository.

 • Create/delete repository
 • Link to repository
 • Rename repository
 • Fork repository
  • Muliggjør at man kan ha et “master”-repository med felles tjenester som flere andre kan benytte, slik som dagens “master-tjenester” bare mye kraftigere
  • Muliggjør også at utviklere kan lage som egen kopi og teste ut nye muligheter og løsninger på sitt eget område uten å påvirke originalen
 • List repositories
 • Download/upload files
 • Download repo
 • Create files and folders
 • Read/edit files
 • Rename files
 • Delete files
 • View raw file
 • Link to file
Opprette et nytt repository
Opprette et nytt repository
Enkelt å opprett fork
Enkelt å opprett fork
Ny fork av en tjeneste
Ny fork av en tjeneste

Dokumentering

Det er viktig å ha god støtte for å dokumentere tjenestene man utvikler, slik at det vil være enkelt for andre personer på teamet å bidra. Det er derfor ønskelig å ha innebygd Wiki-funksjonalitet med støtte for å editere i markdown, slik som i Altinn docs og AltinnPedia.

 • Wiki
  • Add/edit/delete pages
  • Markdown editing
  • Link to specific wiki page
  • Support for other external wikis
  • Emojis
 • Markdown editing
  • Preview
  • Fullscreen
  • Side-by-side
Wiki
Wiki

Versjonering

Hver eneste fil som en 3.0-tjeneste består av skal ha full versjonshistorikk, uavhengig av om man jobber mot filene via Designer eller eksternt og distribuert/lokalt i en kodeeditor på egen maskin. Repositories sitt versjonskontrollsystem, som er basert på Git, er laget nettopp med tanke på dette.

 • Version history of all files, artifacts, code and configuration
  • Link to each change with a unique id
  • Link to each changed file
  • Link to who did the change
  • Highlight the last change done in the repository
  • Time of change
  • Comments/messages
 • Diff between versions
Versjonshistorikk for hver eneste fil
Versjonshistorikk for hver eneste fil
Diff for hver eneste fil i nettleser
Diff for hver eneste fil i nettleser
En utvikler kan se samme diff og versjonshistorikk lokalt i sin egen editor
En utvikler kan se samme diff og versjonshistorikk lokalt i sin egen editor

Release management

En svært viktig egenskap når man utvikler programvare (noe som 3.0-tjenester er) er å kunne tagge ulike versjoner, og kunne gå tilbake og teste eller patche en tidligere versjon hvis man ønsker det. Det er også viktig å kunne se alt som har endret seg mellom versjonene.

Siden Git benyttes for versjonering, så vil en release/tag som opprettes peke på en eksakt versjon av hver eneste fil som en 3.0-tjeneste består av, og man kan enkelt se hva som er endret.

 • Create tags for the 3.0 app
 • Link to tags
 • Create/delete releases
 • Link to releases
 • Marking of pre-releases
 • Time of release creation
 • User that triggered the release
 • Download zipped files of release
 • Browse content of a given tag/release
Releases som er opprettet for en 3.0-tjeneste
Releases som er opprettet for en 3.0-tjeneste
Man kan enkelt browse repository \"tilbake i tid\"
Man kan enkelt browse repository "tilbake i tid"

QA

En QA-prosess for godkjenning av endringer basert på branching og pull requests, vil for større teams kunne være mulig. Dette er i tråd med hvordan programvare utvikles, inkludert selve Altinn.

Backlog management

Som for all annen programvareutvikling, så vil hver 3.0-tjeneste typisk ha en egen backlog med bugs, forbedringer, fremtidige features, etc. som tjenesteutviklerne vil jobbe mot. Dette er en sentral del av Application Lifecycle Management.

 • Create/close issues pr. 3.0 app
  • Time of creation
  • Who
 • Filter issues by open/closed
 • Add labels
  • Filter issues by label
 • Assign to milestone
  • Filter issues by milestone
 • Assign to user
  • Filter issues by assignee
 • Markdown editing
 • Discussions
 • Add files to issue
 • Notifications when issues change
 • Issues search
 • List issues
Backlog med issues
Backlog med issues
Issue eksempel
Issue eksempel
Milepæler er en fin måte å sette scope for fremtidige releaser, og se fremgang
Milepæler er en fin måte å sette scope for fremtidige releaser, og se fremgang
Labels gjør det enkelt å kategorisere og filtrere issues
Labels gjør det enkelt å kategorisere og filtrere issues

Org management

Organisasjoner er tjenesteeiere, men i 3.0 er det ikke noe i veien for at brukere også kan utvikle tjenester. I en organisasjon så kan man gi tilganger til brukere, og man kan opprette teams med tilgang til en eller flere 3.0-tjenester.
Det å håndtere organisasjonen, som alt annet, skal være 100% selvbetjent.

 • Create/delete organisations
  • Name/shortname
  • URL
  • Logo
 • List organisations
 • Link to organisation
 • Create repository for organisation ref. repository management
 • Add/remove teams in organisation
 • List teams in organisation
 • Add/remove users in organisation
 • List all users in organisation
 • Add/remove users in teams
 • List users in teams
Liste over organisasjoner
Liste over organisasjoner
Repositories tildelt team ENK
Repositories tildelt team ENK
Innstillinger for team ENK
Innstillinger for team ENK

Brukerstyring

Brukerne i denne sammenheng er tjenesteutvklerne. Det å håndtere organisasjonen skal være helt selvbetjent.

 • Add/remove users
 • Name
 • Avatar
 • Add/remove users to/from teams
 • “Starring” of favorite repositories
 • List of user repositories (including forks)
 • Activity log for user
 • Workspace for user (dette er veldig viktig, betyr at tjenesteutviklere kan “leke seg” på sitt eget område)

I første omgang (MVP) vil tjenesteeier (org-admin) legge til alle sine brukere i gruppen “owner” slik at de får tilgang til å opprette repositories (tjenester). Gruppen “owner” gir vide fullmakter på organisasjonsnivå (dvs tjenesteeiernivå), så på sikt vil det implementeres mer granulert tilgangsstyring.

En ny tjenesteutvikler har fått skrivetilgang
En ny tjenesteutvikler har fått skrivetilgang
Tjenesteutviklere har egen profil og aktivitetslogg
Tjenesteutviklere har egen profil og aktivitetslogg

Søke

Søk er viktig for å finne frem, og skal være bygd inn i løsningen.

 • Repositories
 • Issues
 • Edits
 • Users
 • Organisations
Søk med sortering
Søk med sortering

Tilgangsstyring

Det skal være mulig å styre tilgang til repositories, les/skriv/admin, teams, brukere, samt opprette private repos.

 • Access to 3.0 apps (read/write)
 • Access to orgs
 • Users access
 • Private/public app-repos
 • Administrator
 • AM/AD-integration
 • API access
Gitea tilbyr API med swagger
Gitea tilbyr API med swagger

Trigge hendelser

I dagens hverdag, med bruk av Slack og andre systemer ifbm. utvikling, så er det viktig at “Repositories” kan trigge hendelser i andre systemer, f.eks. poste til en Slack-kanal når en endring skjer i en 3.0-tjeneste.

 • Trigger events at org-level
 • Trigger events at 3.0 app-level
WebHook mot Slack
WebHook mot Slack

Logge inn

Tjenesteutviklere og andre interessenter skal kunne logge inn og få tilgang til organisasjoner og 3.0-tjenester.

 • Login page
 • CAPTCHA?
 • Forgot password?
 • 2-factor auth
 • External authentication
Login
Login

Sende varslinger

 • Send notifications to users based on events or mentions
 • User can control the notifications to receive
 • Users can follow other users and subscripe to issues
Notifications
Notifications