:

ServiceConfigurations.json

Beskrivelse av format for tjeneste konfigurasjons filen.

Overordnet

ServiceConfiguration.json filen spesifiserer ulike konfigurasjoner lagt til i design prosessen. Nå består den av api koblinger, kalkuleringer og dynamikk regler.

Format

API connections

Strukturen under beskriver api koblinger til et skjema. Objektet inneholder koblingene og informajson knyttet til api’ene som er i bruk. ClientParams og apiResponseMapping viser mapping til datamodellen. externalApiId viser kobling til api’er som kan brukes.

"data": {
 "externalApi": {
  "APIs": {
   "connections": {
    "c5dadba0-9707-11e8-9c4d-6f48d2b86ea7": {
     "externalApiId": "id1",
     "clientParams": {
      "pnr": "skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonPostnummer.value"
     },
     "metaParams": {
      "clientUrl": "fgdb"
     },
     "apiResponseMapping": {
      "skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonPoststed.value": "result"
     }
    }
   },
   "externalApisById": {
    "id1": {
     "id": "id1",
     "name": "Bring postnummer API",
     "shortname": "Postnummer",
     "uri": "https://api.bring.com/shippingguide/api/postalCode.json?",
     "description": "Api for å hente poststed basert på postnummer",
     "clientParams": {
      "pnr": {
       "type": "queryString",
       "name": "pnr",
       "value": "",
       "required": true,
       "example": "Example: 2050"
      }
     },
     "metaParams": {
      "clientUrl": {
       "type": "queryString",
       "name": "clientUrl",
       "value": "",
       "required": true,
       "example": "Example: http://www.sitename.com",
       "urlEncode": true
      }
     }
    }
   },
   "externalApisIds": [
    "id1"
   ]
  }
 }

Rule connections

Strukturen under beskriver regler lagt til i et skjema. Objektet inneholder koblingene til regler som finnes på et skjema. I objektet er det spesifisert hvilken metode som skal brukes, hvilke felter i datamodellen som skal knyttes til input objektet til metoden og hvilke felt i datamodellen som skal knyttes til funsjonens output verdi.

"ruleConnection": {
  "d180e210-9707-11e8-9c4d-6f48d2b86ea7": {
    "selectedFunction": "ruleFunctionName",
    "inputParams": {
      "inputParam1": "skattyterinfor.info.enhetOrganisasjonsnummer.value",
      "inputParam2": "skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonEPost.value"
    },
    "outParams": {
      "outParam0": "klage.spesifisering.klageSpesifisering.value"
    }
  }
}

Conditional rendering connections

Strukturen under beskriver dynamikk lagt til i et skjema. Objektet inneholder koblingene mellom skjema og dynamiske regler som finnes på et skjema. I objektet er det spesifisert hvilken metode som skal brukes, hvilke felter i datamodellen som skal knyttes til input objektet til metoden og mapping mellom regelen og elementer i skjemaet.

"conditionalRendering": {
  "d841b430-9707-11e8-9c4d-6f48d2b86ea7": {
    "selectedFunction": "conditionalFunctionName",
    "inputParams": {
      "value": "skattyterinfor.info.oppgavegiverAdressePreutfylt.value"
    },
    "selectedAction": "Hide",
    "selectedFields": {
      "d8416610-9707-11e8-9c4d-6f48d2b86ea7": "94bb4f87-3428-4f2e-9b6a-6ff358ebd173"
    }
  }
}