Last modified: May 12, 2023

ServiceImplementation.cs

Beskrivelse av format for tjenesteimplementasjonen.

Arbeidet med POC har føreløpig ikke konkludert angående bruk av denne filen. Vil jobbes videre med i MVP.

Overordnet

‘ServiceImplementation.cs’ er hovedgrensesnittet mellom Altinn Core runtime og foretningslogikken i tjenesten som kjører på server.

Format

‘ServiceImplementation.cs’ implementerer grensesnittet IServiceImplementation som har følgende metoder definert.

object CreateNewServiceModel();

Metode som oppretter nytt datamodell objekt basert på den datamodellen som tjenesten definerer

void SetServiceModel(object model);

Metode som gjør at plattformen kan tilgjengeliggjøre en populert datamodell til tjenesteimplementasjonen

void SetContext(RequestContext requestContext, dynamic viewBag);

Metode som setter context informasjon til tjenesteimplementasjon

void SetContext(RequestContext requestContext, dynamic viewBag, ServiceContext serviceContext, StartServiceModel startServiceModel, ModelStateDictionary modelState);

Metode som setter context informasjon til tjenesteimplementasjon

Task RunServiceEvent(ServiceEventType serviceEvent);

Metode som trigger en tjeneste hendelse. Dette gjør plattformen ved spesielle tidspunkt og tjenesteutvikler kan da velge å kjøre forretningslogikk under dise hendelsene.

Hendelsene som er definert til nå er.

  • BeforeRender
  • Calculation
  • Instantiation
  • ValidateInstantiation
  • Validation
  • DataRetrieval

void SetPlatformServices(IPlatformServices platformServices);

Tilgjengeligjør plattformtjenester.

ViewMetadata GetView(string viewID, UserActionType userAction);

Henter view. TODO: Vurder å fjerne dette når man har konkludert om MVC Razor views skal støttes av plattformen.

Utvikling

Under opprettelse av en tjeneste vil en tom ServiceImplementasjonsklasse opprettes.

Hypotese: Tjenesteutvikler editerer på denne filen via Altinn Studio eller Visual Studio Code

Forretningslogikk

Foretningslogikk implementeres i denne klassen eller andre relatert klasser som denne referer til. Det vil være opp til utvikler å eventuelt skille kode ut i flere andre klasser.

Tjenester 3.0 oppretter egne klasser for forretningslogikk tilknyttet kalkuleringer, valideringer og instansiering.

Eksempel på forretningslogikk