:

ServiceMetadata.json

Beskrivelse av format for ServiceMetadata.

Overordnet

‘ServiceMetadata.json’ beskriver datamodellen til et skjema. Den autogenereres fra XSD.

Format

‘ServiceMetadata.json’ inneholder informasjon om alle felter i en datamodell. ServiceModell vil genereres fra denne. Hvis man ønsker å overstyre egenskaper fra XSD så kan det gjøres her.

TODO: Det er en rekke ting som er uavklart om hva man vil kunne gjøre av endringer på denne.

Eksempel

Under er et eksempel på hvordan ServiceMetadata kan se ut

{ 
  "Org":"BR",
  "Service":"Tjeneste1",
  "Edition":"2019",
  "Elements":{ 
   "Skjema.skjemanummer":{ 
     "ID":"Skjema.skjemanummer",
     "ParentElement":"Skjema",
     "TypeName":null,
     "Name":"skjemanummer",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/skjemanummer",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"Integer",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"skjemanummer",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"1243",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.spesifikasjonsnummer":{ 
     "ID":"Skjema.spesifikasjonsnummer",
     "ParentElement":"Skjema",
     "TypeName":null,
     "Name":"spesifikasjonsnummer",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/spesifikasjonsnummer",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"Integer",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"spesifikasjonsnummer",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"10702",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.blankettnummer":{ 
     "ID":"Skjema.blankettnummer",
     "ParentElement":"Skjema",
     "TypeName":null,
     "Name":"blankettnummer",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/blankettnummer",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"blankettnummer",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"RF-1117",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.tittel":{ 
     "ID":"Skjema.tittel",
     "ParentElement":"Skjema",
     "TypeName":null,
     "Name":"tittel",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/tittel",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"tittel",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"Klage p� likningen",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.gruppeid":{ 
     "ID":"Skjema.gruppeid",
     "ParentElement":"Skjema",
     "TypeName":null,
     "Name":"gruppeid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/gruppeid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"gruppeid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"5800",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.etatid":{ 
     "ID":"Skjema.etatid",
     "ParentElement":"Skjema",
     "TypeName":null,
     "Name":"etatid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/etatid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"etatid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.gruppeid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.gruppeid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor",
     "TypeName":null,
     "Name":"gruppeid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/gruppeid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"gruppeid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"5801",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.gruppeid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.gruppeid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info",
     "TypeName":null,
     "Name":"gruppeid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/gruppeid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"gruppeid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"5802",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverNavnPreutfylt.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverNavnPreutfylt.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverNavnPreutfylt",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverNavnPreutfylt/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"25795",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverNavnPreutfylt.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverNavnPreutfylt.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverNavnPreutfylt",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.oppgavegiverNavnPreutfylt.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverNavnPreutfylt/Value",
     "Restrictions":{ 
      "minLength":{ 
        "Value":"1",
        "ErrortText":null
      },
      "maxLength":{ 
        "Value":"175",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"25795.OppgavegiverNavnPreutfylt.Help",
      "Label":"25795.OppgavegiverNavnPreutfylt.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverNavnPreutfylt":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverNavnPreutfylt",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info",
     "TypeName":"OppgavegiverNavnPreutfylt",
     "Name":"OppgavegiverNavnPreutfylt",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.oppgavegiverNavnPreutfylt",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverNavnPreutfylt",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"OppgavegiverNavnPreutfylt-datadef-25795",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverAdressePreutfylt.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverAdressePreutfylt.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverAdressePreutfylt",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverAdressePreutfylt/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"25796",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverAdressePreutfylt.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverAdressePreutfylt.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverAdressePreutfylt",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.oppgavegiverAdressePreutfylt.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverAdressePreutfylt/Value",
     "Restrictions":{ 
      "minLength":{ 
        "Value":"1",
        "ErrortText":null
      },
      "maxLength":{ 
        "Value":"500",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"25796.OppgavegiverAdressePreutfylt.Help",
      "Label":"25796.OppgavegiverAdressePreutfylt.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverAdressePreutfylt":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverAdressePreutfylt",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info",
     "TypeName":"OppgavegiverAdressePreutfylt",
     "Name":"OppgavegiverAdressePreutfylt",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.oppgavegiverAdressePreutfylt",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverAdressePreutfylt",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"OppgavegiverAdressePreutfylt-datadef-25796",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPostnummerPreutfylt.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPostnummerPreutfylt.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPostnummerPreutfylt",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverPostnummerPreutfylt/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"25797",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPostnummerPreutfylt.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPostnummerPreutfylt.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPostnummerPreutfylt",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.oppgavegiverPostnummerPreutfylt.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverPostnummerPreutfylt/Value",
     "Restrictions":{ 
      "length":{ 
        "Value":"4",
        "ErrortText":null
      },
      "pattern":{ 
        "Value":"[0-9]{4}",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"25797.OppgavegiverPostnummerPreutfylt.Help",
      "Label":"25797.OppgavegiverPostnummerPreutfylt.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPostnummerPreutfylt":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPostnummerPreutfylt",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info",
     "TypeName":"OppgavegiverPostnummerPreutfylt",
     "Name":"OppgavegiverPostnummerPreutfylt",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.oppgavegiverPostnummerPreutfylt",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverPostnummerPreutfylt",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"OppgavegiverPostnummerPreutfylt-datadef-25797",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPoststedPreutfylt.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPoststedPreutfylt.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPoststedPreutfylt",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverPoststedPreutfylt/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"25798",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPoststedPreutfylt.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPoststedPreutfylt.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPoststedPreutfylt",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.oppgavegiverPoststedPreutfylt.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverPoststedPreutfylt/Value",
     "Restrictions":{ 
      "minLength":{ 
        "Value":"1",
        "ErrortText":null
      },
      "maxLength":{ 
        "Value":"35",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"25798.OppgavegiverPoststedPreutfylt.Help",
      "Label":"25798.OppgavegiverPoststedPreutfylt.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPoststedPreutfylt":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverPoststedPreutfylt",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info",
     "TypeName":"OppgavegiverPoststedPreutfylt",
     "Name":"OppgavegiverPoststedPreutfylt",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.oppgavegiverPoststedPreutfylt",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverPoststedPreutfylt",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"OppgavegiverPoststedPreutfylt-datadef-25798",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverFodselsnummer.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverFodselsnummer.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverFodselsnummer",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverFodselsnummer/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"26",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverFodselsnummer.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverFodselsnummer.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverFodselsnummer",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.oppgavegiverFodselsnummer.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverFodselsnummer/Value",
     "Restrictions":{ 
      "length":{ 
        "Value":"11",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"26.OppgavegiverFodselsnummer.Help",
      "Label":"26.OppgavegiverFodselsnummer.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverFodselsnummer":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.OppgavegiverFodselsnummer",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info",
     "TypeName":"OppgavegiverFodselsnummer",
     "Name":"OppgavegiverFodselsnummer",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.oppgavegiverFodselsnummer",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/OppgavegiverFodselsnummer",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"OppgavegiverFodselsnummer-datadef-26",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetOrganisasjonsnummer.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetOrganisasjonsnummer.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetOrganisasjonsnummer",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/EnhetOrganisasjonsnummer/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"18",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetOrganisasjonsnummer.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetOrganisasjonsnummer.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetOrganisasjonsnummer",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.enhetOrganisasjonsnummer.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/EnhetOrganisasjonsnummer/Value",
     "Restrictions":{ 
      "length":{ 
        "Value":"9",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"18.EnhetOrganisasjonsnummer.Help",
      "Label":"18.EnhetOrganisasjonsnummer.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetOrganisasjonsnummer":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetOrganisasjonsnummer",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info",
     "TypeName":"EnhetOrganisasjonsnummer",
     "Name":"EnhetOrganisasjonsnummer",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.enhetOrganisasjonsnummer",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/EnhetOrganisasjonsnummer",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"EnhetOrganisasjonsnummer-datadef-18",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetKommunenummer.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetKommunenummer.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetKommunenummer",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/EnhetKommunenummer/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"17",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetKommunenummer.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetKommunenummer.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetKommunenummer",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.enhetKommunenummer.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/EnhetKommunenummer/Value",
     "Restrictions":{ 
      "length":{ 
        "Value":"4",
        "ErrortText":null
      },
      "pattern":{ 
        "Value":"[0-9]{4}",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"17.EnhetKommunenummer.Help",
      "Label":"17.EnhetKommunenummer.Label",
      "PlaceHolder":"17.EnhetKommunenummer.PlaceHolder"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetKommunenummer":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info.EnhetKommunenummer",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.info",
     "TypeName":"EnhetKommunenummer",
     "Name":"EnhetKommunenummer",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info.enhetKommunenummer",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info/EnhetKommunenummer",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"EnhetKommunenummer-datadef-17",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.info":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.info",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor",
     "TypeName":"info",
     "Name":"info",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.info",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/info",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":3,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"info-grp-5802",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.gruppeid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.gruppeid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt",
     "TypeName":null,
     "Name":"gruppeid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/gruppeid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"gruppeid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"5803",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonNavn.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonNavn.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonNavn",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonNavn/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"2",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonNavn.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonNavn.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonNavn",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonNavn.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonNavn/Value",
     "Restrictions":{ 
      "minLength":{ 
        "Value":"1",
        "ErrortText":null
      },
      "maxLength":{ 
        "Value":"150",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Label":"2.KontaktpersonNavn.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonNavn":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonNavn",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt",
     "TypeName":"KontaktpersonNavn",
     "Name":"KontaktpersonNavn",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonNavn",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonNavn",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"KontaktpersonNavn-datadef-2",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonAdresse.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonAdresse.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonAdresse",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonAdresse/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"2751",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonAdresse.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonAdresse.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonAdresse",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonAdresse.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonAdresse/Value",
     "Restrictions":{ 
      "minLength":{ 
        "Value":"1",
        "ErrortText":null
      },
      "maxLength":{ 
        "Value":"105",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"2751.KontaktpersonAdresse.Help",
      "Label":"2751.KontaktpersonAdresse.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonAdresse":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonAdresse",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt",
     "TypeName":"KontaktpersonAdresse",
     "Name":"KontaktpersonAdresse",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonAdresse",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonAdresse",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"KontaktpersonAdresse-datadef-2751",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPostnummer.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPostnummer.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPostnummer",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonPostnummer/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"10441",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPostnummer.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPostnummer.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPostnummer",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonPostnummer.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonPostnummer/Value",
     "Restrictions":{ 
      "length":{ 
        "Value":"4",
        "ErrortText":null
      },
      "pattern":{ 
        "Value":"[0-9]{4}",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"10441.KontaktpersonPostnummer.Help",
      "Label":"10441.KontaktpersonPostnummer.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPostnummer":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPostnummer",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt",
     "TypeName":"KontaktpersonPostnummer",
     "Name":"KontaktpersonPostnummer",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonPostnummer",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonPostnummer",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"KontaktpersonPostnummer-datadef-10441",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPoststed.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPoststed.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPoststed",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonPoststed/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"10442",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPoststed.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPoststed.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPoststed",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonPoststed.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonPoststed/Value",
     "Restrictions":{ 
      "minLength":{ 
        "Value":"1",
        "ErrortText":null
      },
      "maxLength":{ 
        "Value":"35",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"10442.KontaktpersonPoststed.Help",
      "Label":"10442.KontaktpersonPoststed.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPoststed":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonPoststed",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt",
     "TypeName":"KontaktpersonPoststed",
     "Name":"KontaktpersonPoststed",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonPoststed",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonPoststed",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"KontaktpersonPoststed-datadef-10442",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonEPost.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonEPost.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonEPost",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonEPost/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"27688",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonEPost.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonEPost.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonEPost",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonEPost.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonEPost/Value",
     "Restrictions":{ 
      "minLength":{ 
        "Value":"1",
        "ErrortText":null
      },
      "maxLength":{ 
        "Value":"45",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"27688.KontaktpersonEPost.Help",
      "Label":"27688.KontaktpersonEPost.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonEPost":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonEPost",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt",
     "TypeName":"KontaktpersonEPost",
     "Name":"KontaktpersonEPost",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonEPost",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonEPost",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"KontaktpersonEPost-datadef-27688",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonTelefonnummer.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonTelefonnummer.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonTelefonnummer",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonTelefonnummer/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"3",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonTelefonnummer.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonTelefonnummer.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonTelefonnummer",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonTelefonnummer.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonTelefonnummer/Value",
     "Restrictions":{ 
      "minLength":{ 
        "Value":"1",
        "ErrortText":null
      },
      "maxLength":{ 
        "Value":"13",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"3.KontaktpersonTelefonnummer.Help",
      "Label":"3.KontaktpersonTelefonnummer.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonTelefonnummer":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt.KontaktpersonTelefonnummer",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt",
     "TypeName":"KontaktpersonTelefonnummer",
     "Name":"KontaktpersonTelefonnummer",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.kontakt.kontaktpersonTelefonnummer",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt/KontaktpersonTelefonnummer",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"KontaktpersonTelefonnummer-datadef-3",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.Kontakt":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.Kontakt",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor",
     "TypeName":"Kontakt",
     "Name":"Kontakt",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.kontakt",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/Kontakt",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 
      "Label":"5803.Kontakt.Label",
      "Help":"5803.Kontakt.Help",
      "PlaceHolder":"5803.Kontakt.PlaceHolder"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"Kontakt-grp-5803",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.gruppeid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.gruppeid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist",
     "TypeName":null,
     "Name":"gruppeid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/klagefrist/gruppeid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"gruppeid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"5804",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageGjeldendeInntektsar.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageGjeldendeInntektsar.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageGjeldendeInntektsar",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/klagefrist/KlageGjeldendeInntektsar/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"25455",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageGjeldendeInntektsar.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageGjeldendeInntektsar.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageGjeldendeInntektsar",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.klagefrist.klageGjeldendeInntektsar.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/klagefrist/KlageGjeldendeInntektsar/Value",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"GYear",
     "Texts":{ 
      "Help":"25455.KlageGjeldendeInntektsar.Help",
      "Label":"25455.KlageGjeldendeInntektsar.Label",
      "PlaceHolder":"25455.KlageGjeldendeInntektsar.PlaceHolder"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageGjeldendeInntektsar":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageGjeldendeInntektsar",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist",
     "TypeName":"KlageGjeldendeInntektsar",
     "Name":"KlageGjeldendeInntektsar",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.klagefrist.klageGjeldendeInntektsar",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/klagefrist/KlageGjeldendeInntektsar",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"KlageGjeldendeInntektsar-datadef-25455",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlagemeldingSendtInnenKlagefrist.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlagemeldingSendtInnenKlagefrist.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlagemeldingSendtInnenKlagefrist",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/klagefrist/KlagemeldingSendtInnenKlagefrist/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"25454",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlagemeldingSendtInnenKlagefrist.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlagemeldingSendtInnenKlagefrist.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlagemeldingSendtInnenKlagefrist",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.klagefrist.klagemeldingSendtInnenKlagefrist.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/klagefrist/KlagemeldingSendtInnenKlagefrist/Value",
     "Restrictions":{ 
      "minLength":{ 
        "Value":"1",
        "ErrortText":null
      },
      "maxLength":{ 
        "Value":"3",
        "ErrortText":null
      },
      "enumeration":{ 
        "Value":"Ja;Nei;",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"25454.KlagemeldingSendtInnenKlagefrist.Help",
      "Label":"25454.KlagemeldingSendtInnenKlagefrist.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlagemeldingSendtInnenKlagefrist":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlagemeldingSendtInnenKlagefrist",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist",
     "TypeName":"KlagemeldingSendtInnenKlagefrist",
     "Name":"KlagemeldingSendtInnenKlagefrist",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.klagefrist.klagemeldingSendtInnenKlagefrist",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/klagefrist/KlagemeldingSendtInnenKlagefrist",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"KlagemeldingSendtInnenKlagefrist-datadef-25454",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageUtloptKlagefristBegrunnelse.orid":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageUtloptKlagefristBegrunnelse.orid",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageUtloptKlagefristBegrunnelse",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/klagefrist/KlageUtloptKlagefristBegrunnelse/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"25456",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageUtloptKlagefristBegrunnelse.Value":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageUtloptKlagefristBegrunnelse.Value",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageUtloptKlagefristBegrunnelse",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.klagefrist.klageUtloptKlagefristBegrunnelse.value",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/klagefrist/KlageUtloptKlagefristBegrunnelse/Value",
     "Restrictions":{ 
      "minLength":{ 
        "Value":"1",
        "ErrortText":null
      },
      "maxLength":{ 
        "Value":"1000",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"25456.KlageUtloptKlagefristBegrunnelse.Help",
      "Label":"25456.KlageUtloptKlagefristBegrunnelse.Label",
      "PlaceHolder":"25456.KlageUtloptKlagefristBegrunnelse.PlaceHolder"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageUtloptKlagefristBegrunnelse":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist.KlageUtloptKlagefristBegrunnelse",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist",
     "TypeName":"KlageUtloptKlagefristBegrunnelse",
     "Name":"KlageUtloptKlagefristBegrunnelse",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.klagefrist.klageUtloptKlagefristBegrunnelse",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/klagefrist/KlageUtloptKlagefristBegrunnelse",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"KlageUtloptKlagefristBegrunnelse-datadef-25456",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor.klagefrist":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor.klagefrist",
     "ParentElement":"Skjema.Skattyterinfor",
     "TypeName":"klagefrist",
     "Name":"klagefrist",
     "DataBindingName":"skattyterinfor.klagefrist",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor/klagefrist",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 
      "Label":"5804.klagefrist.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"klagefrist-grp-5804",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.Skattyterinfor":{ 
     "ID":"Skjema.Skattyterinfor",
     "ParentElement":"Skjema",
     "TypeName":"Skattyterinfor",
     "Name":"Skattyterinfor",
     "DataBindingName":"skattyterinfor",
     "XPath":"/Skjema/Skattyterinfor",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 
      "Label":"5801.Skattyterinfor.Label",
      "Help":"5801.Skattyterinfor.Help"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"Skattyterinfor-grp-5801",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.klage.gruppeid":{ 
     "ID":"Skjema.klage.gruppeid",
     "ParentElement":"Skjema.klage",
     "TypeName":null,
     "Name":"gruppeid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/klage/gruppeid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"gruppeid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"5805",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.klage.spesifisering.gruppeid":{ 
     "ID":"Skjema.klage.spesifisering.gruppeid",
     "ParentElement":"Skjema.klage.spesifisering",
     "TypeName":null,
     "Name":"gruppeid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/klage/spesifisering/gruppeid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"gruppeid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"5836",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.klage.spesifisering.KlageSpesifisering.orid":{ 
     "ID":"Skjema.klage.spesifisering.KlageSpesifisering.orid",
     "ParentElement":"Skjema.klage.spesifisering.KlageSpesifisering",
     "TypeName":null,
     "Name":"orid",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema/klage/spesifisering/KlageSpesifisering/orid",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Attribute",
     "XsdValueType":"PositiveInteger",
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"orid",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":"25457",
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.klage.spesifisering.KlageSpesifisering.Value":{ 
     "ID":"Skjema.klage.spesifisering.KlageSpesifisering.Value",
     "ParentElement":"Skjema.klage.spesifisering.KlageSpesifisering",
     "TypeName":null,
     "Name":"Value",
     "DataBindingName":"klage.spesifisering.klageSpesifisering.value",
     "XPath":"/Skjema/klage/spesifisering/KlageSpesifisering/Value",
     "Restrictions":{ 
      "minLength":{ 
        "Value":"1",
        "ErrortText":null
      },
      "maxLength":{ 
        "Value":"1000",
        "ErrortText":null
      }
     },
     "Choices":null,
     "Type":"Field",
     "XsdValueType":"String",
     "Texts":{ 
      "Help":"25457.KlageSpesifisering.Help",
      "Label":"25457.KlageSpesifisering.Label"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":1,
     "XName":null,
     "IsTagContent":true,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.klage.spesifisering.KlageSpesifisering":{ 
     "ID":"Skjema.klage.spesifisering.KlageSpesifisering",
     "ParentElement":"Skjema.klage.spesifisering",
     "TypeName":"KlageSpesifisering",
     "Name":"KlageSpesifisering",
     "DataBindingName":"klage.spesifisering.klageSpesifisering",
     "XPath":"/Skjema/klage/spesifisering/KlageSpesifisering",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"KlageSpesifisering-datadef-25457",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.klage.spesifisering":{ 
     "ID":"Skjema.klage.spesifisering",
     "ParentElement":"Skjema.klage",
     "TypeName":"spesifisering",
     "Name":"spesifisering",
     "DataBindingName":"klage.spesifisering",
     "XPath":"/Skjema/klage/spesifisering",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"spesifisering-grp-5836",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema.klage":{ 
     "ID":"Skjema.klage",
     "ParentElement":"Skjema",
     "TypeName":"klage",
     "Name":"klage",
     "DataBindingName":"klage",
     "XPath":"/Skjema/klage",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 
      "Label":"5805.klage.Label",
      "Help":"5805.klage.Help",
      "PlaceHolder":"5805.klage.PlaceHolder"
     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":1,
     "MinOccurs":0,
     "XName":"klage-grp-5805",
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   },
   "Skjema":{ 
     "ID":"Skjema",
     "ParentElement":null,
     "TypeName":"Skjema",
     "Name":"Skjema",
     "DataBindingName":null,
     "XPath":"/Skjema",
     "Restrictions":{ 

     },
     "Choices":null,
     "Type":"Group",
     "XsdValueType":null,
     "Texts":{ 

     },
     "CustomProperties":{ 

     },
     "MaxOccurs":0,
     "MinOccurs":0,
     "XName":null,
     "IsTagContent":false,
     "FixedValue":null,
     "IsReadOnly":false
   }
  }
}