:

ServiceModel.cs

Beskrivelse av ServiceModel.cs.

Overordnet

‘ServiceModel.cs’ er tjenestemodellen som automatisk genereres fra datamodellen som er valgt på tjenesten. Denne kommer i utgangspunktet fra XSD, men tjenester 3.0 vil mest sannsynlig få støtte for å definere datamodell selv.

Runtime vil populere datamodellen med data fra GUI og forretningsregler vil kunne jobbe mot denne modellen.