Last modified: May 12, 2023

ServiceModel.xsd

Beskrivelse av ServiceModel.xsd.

Overordnet

‘ServiceModel.xsd’ er definasjonen på datamodellen på tjenesten. Dette er en XSD som typisk er definert i Seres eller OR i dagens Altinn løsning.

For tjenester 3.0 vil jobbes med å kunne definere XSD som en del av løsningen. (f.eks å definere skjema i GUI og få XSD basert på det). Dette vil avklares fremover.