:

ValidationHandler.cs

Beskrivelse av format for ValidationHandler.

Arbeidet med POC har føreløpig ikke konkludert angående bruk av denne filen. Vil jobbes videre med i MVP.

Overordnet

‘ValidationHandler.cs’ er en C# klasse hvor tjenesteutvikler kan plassere forretningslogikk som gjør valideringer

Format

Standard C# kode som kan gjøre bortimot alt.

Uavklart: Hvordan Tjenester 3.0 skal validere/verifisere denne logikken.

Utvikling

Under opprettelse av en tjeneste vil en tom ValidationnHandler opprettes.

Hypotese: Tjenesteutvikler editerer på denne filen via Altinn Studio eller Visual Studio Code