:
Last modified: Mar 21, 2024

Motta data fra Altinn Apps

Denne guiden beskriver i detalj hvordan man som applikasjonseier/tjenesteier kan motta data som rapporteres inn til en Altinn 3 applikasjon.

Overordnet konsept

Altinn tilbyr en platform for utvikling og drift av digitale tjenester.

Hvis tjenestene er av en slik art at sluttbruker (innbygger/næringsliv) skal rapportere inn data så vil disse data i utgangspunktet bli lagret i Altinn.

Tjenesteeier må hente disse mottatte dataene fra Altinns datalager. Dette gjøres ved hjelp av API integrasjon.

Denne guiden beskriver hvordan en slik integrasjon kan settes opp.

Om prosessflyt i applikasjoner

En applikasjon utviklet i Altinn studio kan ha forskjellige prosser avhengig av behovet til tjenesteeier. For en tjeneste som skal hente inn data vil man typisk ha minst et datasteg hvor sluttbruker får mulighet til å skrive inn data.

I tilegg kan det f.eks være aktuelt med et bekreftelsteg hvor sluttbruker får mulighet til å se over data før man endelig bekrefter at de er korrekt.

For en slik tjeneste vil prosessen i selve appen være avsluttet i det sluttbruker trykker bekreft. Denne prosessen kan være del av en større prosess som tjenesteeier orkestrerer.

Instansiering av tjeneste

Instansiering betyr i Altinn sammenheng at det opprettes en dialog i en avgiver/parts innboks i Altinn.

Denne instansiering kan trigges av sluttbruker eller av tjenesteier. I denne guiden forutsetter vi at den er instansiert av sluttbruker. Guide for tjenesteeier instansiering finner du her (TODO).

Overordnet prosess sluttbruker

Prosessen overordnet

 1. Sluttbruker instansierer tjeneste i parts meldingsboks i Altinn. Dette kan gjøres via API eller i nettleser på Altinn.no
 2. Skjema fylles ut og eventuelle vedleggsdata lastes opp.
 3. Sluttbruker validerer data og eventuelle vedlegg og sender sender applikasjonsprosessen videre til bekreftelse
 4. Sluttbruker ser over data og bekrefter at han er ferdig med prosessen
 5. Applikasjon publiserer en hendelse om at sluttbruker er ferdig med utfyllingsprosess. (Forutsetter at publisering er slått på)
 6. Tjenesteeier mottar informasjon om hendelse på sitt hendelsesmottak
 7. Tjenesteier kaller Altinn API for å laste ned data for instanse.
 8. Tjenesteeier bekrefter at data er nedlastet ok

Receving data

Hva kreves teknisk

Utvikling av applikasjon er dekket i Guide for applikasjonsutvikling Aktivering av publisering av hendelser fra applikasjon er beskrevet i guide.

Krav til webhook for mottak av events finner du her

Tjenesteeier må ha registert en integrasjon i Maskinporten.

Opprettelse av integrasjon er beskrevet i Guide her.

Detaljert teknisk prosess

Tjenesteeiersystem mottar Event fra Altinn Events

Første steget i prosessen er at mottaksendepunkt mottar informasjon om Event fra Applikasjon kjørende i Altinn. Dette forutsetter at abonnement er satt opp.

{
  "id":"bd9edd59-b18c-4726-aa9e-6b150eade814",
  "source":"https://ttd.apps.altinn.no/ttd/bli-applikasjonseier/instances/1337/bd9edd59-b18c-4726-aa9e-6b150eade814",
  "specversion":"1.0",
  "type":"app.instance.created",
  "resource":"urn:altinn:app:ttd.bli-applikasjonseier",
  "resourceinstance":"bd9edd59-b18c-4726-aa9e-6b150eade814"
  "subject":"/party/1337",
  "time": "2022-05-12T00:02:07.541482Z"
}

Autentisering mot maskinporten

Tjenesteeiersystem kaller Maskinporten API med korrekt Scopes for tjenesteier.

Dette er beskrevet i detaljer her

Deretter må tjenesteeiersystem kalle Altinns innvekslings endpunkt med sitt maskinportentoken som bearer token

http://platform.altinn.no/authenticaiton/api/v1/exchange/maskinporten/

Tjenesteiersystem kaller source endepunkt fra event

Events fra Altinn Applikasjoner peker på Instance endepunktet til en gitt applikasjon som kjører i Altinn. Ved å benytte sitt tjenesteeier token vil systemet kunne laste ned instance documentet.

{
  "id": "1337/bd9edd59-b18c-4726-aa9e-6b150eade814",
  "instanceOwner": {
    "partyId": "1337",
    "personNumber": "01039012345",
    "organisationNumber": null,
    "username": null
  },
  "appId": "ttd/bli-applikasjonseier",
  "org": "ttd",
  "selfLinks": {
    "apps": "https://ttd.apps.altinn.no/ttd/bli-applikasjonseier/instances/1337/bd9edd59-b18c-4726-aa9e-6b150eade814",
    "platform": "https://ttd.apps.altinn.no/storage/api/v1/instances/1337/bd9edd59-b18c-4726-aa9e-6b150eade814"
  },
  "dueBefore": null,
  "visibleAfter": null,
  "process": {
    "started": "2020-11-18T15:56:41.5662973Z",
    "startEvent": "StartEvent_1",
    "currentTask": {
      "flow": 2,
      "started": "2020-11-18T15:56:41.5664762Z",
      "elementId": "Task_1",
      "name": "Utfylling",
      "altinnTaskType": "data",
      "ended": null,
      "validated": {
        "timestamp": "2020-11-20T13:00:05.1800273+00:00",
        "canCompleteTask": true
      }
    },
    "ended": null,
    "endEvent": null
  },
  "status": null,
  "completeConfirmations": null,
  "data": [
    {
      "id": "8a8a01ae-9533-4aa9-b914-8ab0fae6ea0d",
      "instanceGuid": "bd9edd59-b18c-4726-aa9e-6b150eade814",
      "dataType": "Kursdomene_BliTjenesteeier_M_2020-05-25_5703_34553_SERES",
      "filename": null,
      "contentType": "application/xml",
      "blobStoragePath": "ttd/bli-applikasjonseier/bd9edd59-b18c-4726-aa9e-6b150eade814/data/8a8a01ae-9533-4aa9-b914-8ab0fae6ea0d",
      "selfLinks": {
        "apps": "https://ttd.apps.altinn.no/ttd/bli-applikasjonseier/instances/1337/bd9edd59-b18c-4726-aa9e-6b150eade814/data/8a8a01ae-9533-4aa9-b914-8ab0fae6ea0d",
        "platform": "https://ttd.apps.altinn.no/storage/api/v1/instances/1337/bd9edd59-b18c-4726-aa9e-6b150eade814/data/8a8a01ae-9533-4aa9-b914-8ab0fae6ea0d"
      },
      "size": 401,
      "locked": false,
      "refs": [],
      "created": "2020-11-18T15:56:43.1089008Z",
      "createdBy": null,
      "lastChanged": "2020-11-18T15:56:43.1089008Z",
      "lastChangedBy": null
    }
  ],
  "created": "2020-11-18T15:56:42.1972942Z",
  "createdBy": "1337",
  "lastChanged": "2020-11-18T15:56:42.1972942Z",
  "lastChangedBy": "1337"
}

Tjenesteiersystem kaller endepunkt for hvert av dataelementene

I instance dokumentet fra steget over er det listet dataelementene som en instance består av.

Disse dokumentene kan lastes ned fra applikasjons endepunkt. Hvert dataelement har informasjon om f.eks datatype og når det var sist endret.

Url for nedlasting av hvert element er oppgitt som en url til App eller url til Storage.

https://ttd.apps.altinn.no/ttd/bli-applikasjonseier/instances/1337/bd9edd59-b18c-4726-aa9e-6b150eade814/data/8a8a01ae-9533-4aa9-b914-8ab0fae6ea0d

Det anbefales at tjenesteeier benytter app endepunkt for nedlasting. På denne måten har man best tilgang til logger.

Tjenesteiersystem kaller endepunkt for å bekrefte data.

Når instance data og dataelementer er lastet ned og verifisert ok, så må tjenesteier bekrefte ok nedlasting.

Dette gjøres ved å kalle Complete endepunkt på Applikasjon.

Referanssystem

Altinn har utviklet et referanseystem som mottar Events og laster ned data. Dette finner man her.