Design and planning

To make the service as good as possible for the users, it is important to start by focusing on the users and understand their needs. Before you start developing, we recommend that you create a prototype and perform a user test.

The pages for design and planning is currently only available in norwegian.

 • Innsiktsfase

  Først av alt bør du samle prosjektgruppen og starte med å definere problemet. Hva er det dere skal løse og hvem skal det løses for?

 • Prototype

  Ved hjelp av Altinns Prototype-kit kan du lage en klikkbar prototype for å definere flyt og innhold i din tjeneste.

 • Brukertest

  Det er alltid lurt å brukerteste i flere faser av prosjektet. Gjennom brukertester måler du om det du lager treffer brukernes behov. Det er en god investering å gjøre dette tidlig i prosjektet, slik at du ikke bruker penger på å utvikle en løsning som ikke løser utfordringene.

 • Guidelines

  We want to achieve consistent user experiences across services created in Altinn. To achieve this, we ask you to use our guidelines in your app design. You are welcome to contribute to the further development of the guidelines.