Guidelines

We want to achieve consistent user experiences across services created in Altinn. To achieve this, we ask you to use our guidelines in your app design. You are welcome to contribute to the further development of the guidelines.

The pages for guidelines is currently only available in norwegian.

 • Designprinsipper

  Når vi utvikler nye eller forbedrer eksisterende produkter følger vi et sett med prinsipper for å kunne sikre oss at vi leverer brukervennlige løsninger til alle. Vi anbefaler å følge disse prinsippene når du jobber med utvikling av nye tjenester.

 • Inngang til skjema

  For å gjøre opplevelsen til brukeren best mulig bør du tenke over hvordan du lenker til Altinn-appen fra din etat.

 • Innhold i skjema

  Forklar brukeren hva som skal til for å fylle ut skjemaet riktig og fordel innholdet i flere steg.

 • Konsistens på tvers av tjenester

  For å være lett å bruke og unngå forvirring, bør samme interaksjonsmønstre følges på tvers av tjenester.

 • UI-komponenter

  De ulike komponentene er laget for at de skal passe sammen i en større helhet. Det er derfor viktig å følge retningslinjene for hvordan disse brukes for å oppnå et konsistent og gjenkjennbart uttrykk. UI-komponenter som foreløpig inngår i Altinns bibliotek finner du her.

 • Språk

  Retningslinjene skal sørge for at vi får et ensrettet språk og forståelig innhold i tjenestene som lages i Altinn.

 • Tilgjengelighet

  God tilgjengelighet hjelper mennesker med funksjonshemninger å oppfatte innholdet vårt på en meningsfull måte. Ved å bruke Altinn 3 får du mye på kjøpet, men noen ting må du fortsatt huske på selv.