Input

Inputfelt brukes når brukeren skal føre inn tekst eller tall.

On this page:

Vanlig inputfelt

Retningslinjer:

  • Et inputfelt skal alltid ha en tilhørende label med forklarende tekst.
  • Ta en vurdering på om ekstra beskrivelser og hjelpetekster må kobles til input elementet.
  • To inputfelt kan plasseres ved siden av hverandre dersom de på et eller annet vis hører sammen. Se eksempel under.
  • Deaktivert felt bør unngås. Dersom et felt ikke kan redigeres bør informasjonen heller presenteres i tekst.

Eksempel på bruk:


Stort tekstfelt

Stort tekstfelt benyttes når brukeren skal fylle inn en lengre beskrivelse. De samme retningslinjene som inputfelt gjelder.

Eksempel på bruk:


Adresse

For adresse finnes det et fast oppsett der postnr og poststed er sidestilt under datofeltet. Postfelt fylles ut automatisk basert på postnr-input.

Eksempel på bruk: