Exposing APIs from an app

One can add more APIs than what is defined as the default API for applications developed in Altinn Studio.

The applications that are developed in Altinn Studio are based on ASP.NET Core for back-end. This provides high flexible to change and modify the applications.

Legge til API kontroller

For å kunne eksponere et nytt API i applikasjonen må det legges til en eller flere API kontrollere.

Nedenfor vises et eksempel fra en API controller som er lagt til i en gitt app. Her settes det opp hvilken path API skal lytte på og logikken.

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace Altinn.App.Api.Controllers
{
  [ApiController]
  [Route("{org}/{app}/CustomApi")]
  public class CustomApiController : ControllerBase
  {
    [HttpGet("TimeInfo")]
    public async Task<ActionResult> Get()
    {
      return Ok(DateTime.Now);
    }
  }
}
Test av API i nettleser

API respons

Koden kan ses i dette repositoriet.

I dokumentasjonen til ASP.NET kan du lese flere detaljer om mulighetene for å eksponere API.