Data model in Altinn Studio

How to import or view the data model in Altinn Studio.

Det er planlagt datamodelleringsfunksjonalitet inn i Altinn Studio. Den midlertidige funksjonaliteten er derfor svært begrenset.

Laste opp / vise datamodell

Datamodellen definerer hvilke data som kan sendes inn via en app, og hvilket format det skal sendes på. Per nå må datamodellen være definert som en XSD i et eksternt verktøy - gjerne Seres Domeneklient.

Det må lastes opp en datamodell for hver app.

  1. Åpne appen fra dashboardet
  2. Velg fanen Lage
  3. I navigasjonsmenyen velger du Datamodell Ikon i navigasjonsmenyen
  4. Klikk på Velg XSD og velg XSD-en i filvelgeren
  5. Klikk Last opp

Datamodellen blir da parset, og alle nødvendige filer generert og lagret i app-repositoryet. Disse filene kan vises ved å velge de ulike fanene på datamodellsiden.

Legg til / vis datamodell

Legg til / vis datamodell