Datamodeller for applikasjoner

Informasjon om datamodeller for applikasjoner

Datamodeller for applikasjoner ligger i samme mappe-struktur som resten av applikasjons-filene. Disse ligger lagret i Gitea, under App/models i filstrukturen til appen. En applikasjon har 4 modell-filer:

  • <model>.cs: Denne brukes av applikasjonen sine API’er til å behandle/validere data
  • <model>.schema.json: Denne brukes av applikasjonen på klient-siden (browser) til å validere data fortløpende. Det er også denne filen man jobber med i datamodellerings-verktyøet.
  • <model>.xsd: Denne brukes ikke direkte av applikasjonen, men kan lastes ned ved behov til f.eks. mottakssystemer.
  • <model>.metadata.json: Denne brukes kun til generering av <model>.cs-filen. På sikt vil vi slutte å lagre denne filen i appen, og kun generere den ved behov.

Datamodeller for en applikasjon kan bygges fra bunnen av, eller lastes opp, i verktøyet Altinn Studio Datamodellering.