Kjente feil og mangler

Informasjon om kjente feil og mangler i verktøyet for datamodellering i Altinn Studio

Oversikt over registrerte feil og mangler finner man på her.

Oversikt over planlagt ny funksjonalitet finner man her.