Datamodeller for organisasjoner

Informasjon om datamodeller for organisasjoner i Altinn Studio

Datamodeller for organisasjoner ligger i Altinn Studio sin repos-løsning. For å få tilgang til disse må man logge inn med Altinn Studio bruker. Om det er første gang du bruker Altinn Studio må du lage en bruker.

Datamodellene ligger i <org>-datamodels-repo, hvor <org> er den organisasjonen du tilhører. F.eks. ligger datamodellene til organisasjonen Testdepartementet (ttd) under https://altinn.studio/repos/ttd/ttd-datamodels.

Lenke til dette repoet finner man på førstesiden i Altinn Studio. Velg Rediger (blått penn-ikon) for å komme til Altinn Studio Datamodellering verktøet. Velg Gitea (grønt kopp-ikon) for å se filene direkte i repo.

Oversikt over datamodell-repo

Oversikt over datamodell-repo

Tilgang til datamodellene

Alle kan se på datamodellene til en organisasjon som standard. For å få tilgang til å redigere datamodellene må brukeren være del av Datamodels-teamet i organisasjonen. Les mer om tilgangsstyring for mer informasjon. Ta kontakt med de som styrer tilganger i Altinn Studio i din organisasjon om du mangler tilganger.

Laste opp XSD

XSD kan lastes opp direkte i verktøyet Altinn Studio Datamodellering. Det vil da genereres en .schema.json fil for modellen i tillegg til XSD’en som lastes opp - det er denne filen man jobber med i verktøyet.

Om man kun har behov for å laste opp XSD for lagring, og ikke skal bruke verktøyet for å redigere modellen, man man også laste opp XSD-filer direkte til filstrukturen til datamodeller for organisasjonen. Naviger da til ønsket mappe og velg “Add file” -> “Upload file”. I tekstfeltet som dukker opp øverst kan man skrive inn ev. mappenavn man ønsker å benytte. Last opp ønsket fil, scroll ned, skriv ev. in en melding om hva slags fil det er, og trykk på “commit changes” for å bekrefte.

Last opp XSD direkte til <org>-datamodels repo

Last opp XSD direkte til <org>-datamodels repo