Code lists (options)

How to configure Options / Code lists for an app.

On this page:

Altinn tilbyr i dag to ulike måter en app kan eksponere kodelister. Dette gjøres gjennom et options-api som er eksponert av appen, og kodelisten vil være tilgjengelig på endepunktet {org}/{app}/api/options/{optionsId}. Dropdown-komponenten vil automatisk kunne hente ut en slik liste om man kobler denne komponenten til en options-id.

Statisk kodeliste fra app-repo

Ved å legge json-lister i options mappen i app repo vil appen automatisk lese denne filen og eksponere det gjennom options-apiet. Options filene må ligge under App/options/ og vil bli differensiert ved hjelp av navngivningen på json-filen. F.eks land.json. Her vil da optionsId være land, og vil være eksponert gjennom endepunktet {org}/{app}/api/options/land. Kodelistene må være på et spesifikt format. Eksempel på en kodeliste som inneholder land (App/options/land.json):

[
  {
    "value": "norway",
    "label": "Norge"
  },
  {
    "value": "denmark",
    "label": "Danmark"
  },
  {
    "value": "sweden",
    "label": "country.label.sweden"
  }
]

label feltet kan inneholde en tekstnøkkel til teskstressursene eller ren tekst.

Kodeliste generert runtime

I app-templaten har man også mulighet til å dynamisk eksponere/endre kodelister under kjøringen av appen. Dette muligjør det å eksponere dynamiske verdier som en del av kodelisten, og settes opp i metoden GetOptions i App.cs. Denne metoden vil bli kalt i det appen får et kall mot options-apiet, og man kan selv velge å returnere det objektet man ønsker.

Under finner du et eksempel på hvordan dette kan settes opp. Her vil man få ut den oppsatte kodelisten i det appen får et kall mot {org}/{app}/api/options/demo_id.

public override Task<AppOptions> GetOptions(string id, AppOptions options)
{
  if (id.Equals("demo_id"))
  {
    var demoOptions = new AppOptions
    {
      Options = new List<AppOption>
      {
        new AppOption
        {
          Label = "Some label",
          Value = "Some value"
        },
        new AppOption
        {
          Label = "Some other label",
          Value = "Some other value"
        }
      }
    };
    return Task.FromResult(demoOptions);
  }
  else
  {
    // don't touch existing options
    return Task.FromResult(options);
  }
}

Koble dropdown-komponent til kodeliste

Dette gjøres ved å legge til feltet optionsId som referer til hvilken option (kodeliste) man ønsker refere til. Eksempel:

{
  "id": "8e6f7b2f-fcf0-438d-8336-c1a8e1e03f44",
  "type": "Dropdown",
  "componentType": 4,
  "textResourceBindings": {},
  "dataModelBindings": {},
  "optionsId": "biler",
}