Data processing

How to add Calculations and other data processing?

On this page:

Dataprosessering kjøres på serveren, og er basert på input fra sluttbruker/skjemadata. Dataprossering kan være kan være rent matematiske kalkuleringer, det kan også være å overføre verdier mellom felter, resultater av API-kall, osv.

Dataprossering kodes i C#, i filen DataProsessingHandler.cs. Denne filen kan redigeres enklest ved å laste ned kildekoden til app’en og redigere på egen maskin, f.eks. i Visual Studio Code. Datamodellen med skjemadata er tilgjengelig og kan redigeres/oppdateres etter ønske/behov.

Dataprossering kjøres hver gang data lagres og når data hentes ut fra API. Med auto-lagring på (dette er standard) vil dataprossering kjøres hver gang en bruker har gjort en endring og hopper ut av et felt.

For å sikre optimal opplevelse og kontroll er applikasjonstemplaten to forskjellige hendelser hvor logikk kan plasseres.

 • ProcessDataWrite kjøres når data lagres
 • ProcessDataRead kjøres når data leses fra databasen
VIKTIG: Når en dataprossering er kjørt som har oppdatert dataene på server, må front-end få beskjed om dette, sånn at de oppdaterte dataene kan lastes inn. For å gjøre dette, må `ProcessDataWrite`-metoden returnere `true` om det er noen av dataene som har blitt oppdatert. Hvis dette ikke gjøres, vil de oppdaterte dataen ikke være synlig for sluttbruker før de ev. laster inn siden på nytt.

Eksempel på kode fra app som prosesserer og populerer forskjellige data under lagring.

public async Task<bool> ProcessDataWrite(
  Instance instance, Guid? dataId, object data)
{
  bool edited = false;

  if (data is SoknadUnntakKaranteneHotellVelferd model)
  {
    string org = instance.Org;
    string app = instance.AppId.Split("/")[1];
    int partyId = int.Parse(instance.InstanceOwner.PartyId);
    Guid instanceGuid = Guid.Parse(instance.Id.Split("/")[1]);

    // handling mapping of multiple choice velferdsgrunner
    if (!string.IsNullOrEmpty(model.velferdsgrunner?.sammenstilling))
    {
      model.velferdsgrunner.helseproblemer = model.velferdsgrunner.sammenstilling.Contains("helseproblemer");
      model.velferdsgrunner.barnefodsel = model.velferdsgrunner.sammenstilling.Contains("barnefodsel");
      model.velferdsgrunner.begravelse = model.velferdsgrunner.sammenstilling.Contains("begravelse");
      model.velferdsgrunner.naerstaaende = model.velferdsgrunner.sammenstilling.Contains("naerstaaende");
      model.velferdsgrunner.adopsjon = model.velferdsgrunner.sammenstilling.Contains("adopsjon");
      model.velferdsgrunner.sarligeOmsorg = model.velferdsgrunner.sammenstilling.Contains("sarligeOmsorg");
      model.velferdsgrunner.barnAlene = model.velferdsgrunner.sammenstilling.Contains("barnAlene");
      model.velferdsgrunner.hjemmeeksamen = model.velferdsgrunner.sammenstilling.Contains("hjemmeeksamen");
      model.velferdsgrunner.arbeidunntak = model.velferdsgrunner.sammenstilling.Contains("arbeidunntak");
      model.velferdsgrunner.andreVelferdshensyn = model.velferdsgrunner.sammenstilling.Contains("annet");
      model.velferdsgrunner.andreVelferdshensynBeskrivelse = model.velferdsgrunner.sammenstilling.Contains("annet") ? model.velferdsgrunner.andreVelferdshensynBeskrivelse : null;

      edited = true;
    }
    else
    {
      model.velferdsgrunner = null;
    }

    // set data for receipt if not set
    if (string.IsNullOrEmpty(model.applogic?.altinnRef))
    {
      model.applogic ??= new Applogic();

      Party party = await _registerService.GetParty(
        int.Parse(instance.InstanceOwner.PartyId));
      model.applogic.avsender = 
        $"{instance.InstanceOwner.PersonNumber}-{party.Name}";
      model.applogic.altinnRef = instance.Id.Split("-")[4];
    }
  }

  return await Task.FromResult(edited);
}