Settings for views

Settings for views.

Det er implementert en ny (valgfri) parameter som kan legges inn på definisjonen av en repeterende gruppe i layout-filen, som gjør at man kan styre litt rundt visningen og oppførselen til gruppen på siden. I tillegg er det lagt til støtte for flere “sider” inne i redigerings-flaten til gruppen.

Styre visning

Det er lagt til en ny parameter, edit, som kan settes på en gruppe-komponent (repeterende gruppe). Denne lar oss definere forskjellige innstillinger mtp visning av et gruppe-element under redigering/utfylling. Følgende innstillinger kan settes.

mode

Definerer om tabellen (som viser alle elementene i gruppen) skal vises når et element er åpent i redigerings-modus. Følgende verdier godtas:

Verdi Beskrivelse
“showTable” Standard oppførsel om ingenting er satt. Viser tabellen over flaten for redigering av gruppe-element.
“hideTable” Skjuler tabellen når et gruppe-element er åpent for redigering.
“showAll” Skjuler tabellen. Viser alle elementene i gruppen i redigerings-modus, under hverandre. Lagre-knapp skjules.

filter

Støtte for å filtrere elementene i gruppen, slik at kun de elementene som matcher de definerte kriteriene vises. F.eks. i en gruppe som viser arbeidserfaring, vis kun de elementene der arbeidssted var Oslo. Liste med kriterier er basert på verdi av ett eller flere felter i gruppen, på formen

"edit": {
 "filter": [
  { "key": "<felt i datamodell>", "value": "<ønsket verdi>" }
 ]
}

Dersom det er flere kriterier, må alle matche for at elementet skal vises.

Om det kun er ett resultat, vises dette automatsk i redigerings-modus. Om det er flere elementer i gruppen som matcher filteret, vil disse vises. Andre elementer i gruppen skjules. filter kan kombineres med mode-parameter.

Om man kombinerer `"mode": "showAll"` med `"filter"`, vil det ikke fungere å legge til nye elementer i gruppen. Dette er fordi man med "showAll" kun viser redigerings-flaten, og så lenge filteret ikke matcher, vil ikke elementet vises.

addButton

Bestemmer om “Legg til ny”-knappen vises under tabellen. Nyttig å skjule denne om man kun ønsker å presentere data.

saveButton

Bestemmer om “Lagre”-knappen vises når et gruppeelement er i redigeringsmodus. Standard oppførsel om parameteren ikke er satt er at “Lagre”-knapp vises. Dersom man har satt "mode": "showAll" skjules Lagre-knappen alltid, da man i denne modusen ikke har mulighet til å lukke redigerings-flaten for gruppe-elementet. Dataene lagres uansett.

deleteButton

Bestemmer om “Slett”-knappen vises når et gruppeelement er i redigeringsmodus. Standard oppførsel om parameteren ikke er satt er at “Slett”-knapp vises.

multiPage

Sier at redigering/utfylling av gruppe kan gjøres over flere “sider”/visninger. Krever mer oppsett for å fungere, se under for mer informasjon.

openByDefault

Sier at gruppen skal åpnes i editeringsmodus om det ikke finnes noen elementer i gruppen fra før. Merk at denne ikke kan brukes sammen med "mode": "showAll".

Eksempel:

{
 ...
 "edit": {
  "openByDefault": true
 }
}

Flere sider innad i gruppe-visning

Denne funksjonaliteten er p.t. kun tilgjengelig for repeterende grupper. Visning av gruppe over flere sider inne i redigerings-flaten til gruppen støttes KUN for grupper på øverste nivå, og støttes ikke for grupper i grupper.

Når man skal legge inn data i en gruppe, kan det være tilfeller der hvert element i gruppen inneholder mange felter, og at det dermed blir mye scrolling og uoversiktlig for sluttbruker. For å løse dette er det innført en mulighet til å dele opp utfyllingen over flere visninger, som bruker kan navigere frem/tilbake mellom mens de fyller ut gruppe-elementet. Navigeringen her skjer innad i en layout, og oppdaterer kun visningen inne i redigeringsflaten for gruppen.

For å ta i bruk denne funksjonaliteten, må man prefikse komponentene i children listen med et tall som tilsier hvilken “side” av utfyllingen komponenten skal vises på, etterfulgt av :. Vi starter tellingen på 0, dvs. at komponenter som skal vises på den første “siden” må prefikses med 0:. Komponenter som skal vises på den andre siden prefikses med 1:. Osv. I tillegg må man sette "multiPage": true på den nye edit-parameteren (se over). Se eksempel under:

{
 "id": "Some-group-id",
 "type": "Group",
 "children": [
  "0:fnr",
  "1:fornavn",
  "1:mellomnavn",
  "1:etternavn"
 ],
 "maxCount": 10,
 "dataModelBindings": {
  "group": "familie.barn"
 },
 "edit": {
  "multiPage": true,
  "mode": "hideTable",
 }
}

Her har man også lagt inn en mode som skjuler tabellen under redigering. Resultatet blir som vist under.

Utfylling i gruppe over flere “sider”

Utfylling i gruppe over flere sider