Repeating groups

Setup for repeating groups.

Grupper i datamodellen inneholder ett eller flere felter. Grupper er definert som repeterende dersom de har maxOccurs > 1 i xsd’en. En gruppe som er repeterende i datamodellen må også settes opp som repeterende i skjemaet, ellers vil lagring av data feile.

Eksempel

Skjema med noen enkelt-felt, og en repeterende gruppe som:

 • inneholder 3 felter
 • kan repeteres opp til 3 ganger
 • har lagt til egen streng på “legg til” knappen
Skjema med repeterende gruppe

Skjema med repeterende gruppe

Oppsett i FormLayout.json fra eksempelet over:

 1{
 2 "data": {
 3  "layout": [
 4   {
 5    "id": "gruppe-1",
 6    "type": "Group",
 7    "children": [
 8     "ac555386-ac2b-47a0-bb1b-842f8612eddb",
 9     "5c079cd4-c80c-44ea-b8b8-18e323267a37"
10    ],
11    "maxCount": 3,
12    "dataModelBindings": {
13     "group": "spesifisering-grp-5836"
14    },
15    "textResourceBindings": {
16     "header": "person"
17    }
18   },
19   {
20    "id": "ac555386-ac2b-47a0-bb1b-842f8612eddb",
21    "type": "Checkboxes",
22    "componentType": 5,
23    "textResourceBindings": {
24     "title": "Avkrysningsboks"
25    },
26    "dataModelBindings": {
27     "simpleBinding": "klage-grp-5805.spesifisering-grp-5836.KlageSpesifisering-datadef-25457.value"
28    },
29    "options": [
30     {
31      "label": "25795.OppgavegiverNavnPreutfyltdatadef25795.Label",
32      "value": "Verdi1"
33     },
34     {
35      "label": "25796.OppgavegiverAdressePreutfyltdatadef25796.Label",
36      "value": "Verdi2"
37     }
38    ],
39    "required": true
40   },
41   {
42    "id": "5c079cd4-c80c-44ea-b8b8-18e323267a37",
43    "type": "AddressComponent",
44    "componentType": 11,
45    "textResourceBindings": {
46     "title": "Adresse" 
47    },
48    "dataModelBindings": {
49     "address": "klage-grp-5805.spesifisering-grp-5836.KlageSpesifiseringg-datadef-12345.value"
50    },
51    "simplified": true,
52    "readOnly": false,
53    "required": true
54   }
55  ]
56 }
57}