Navigation between pages

How to set up navigation between pages.

On this page:

Navigering videre til neste side skjer via en navigerings-knapp. Denne må legges til manuelt i hver layout-fil hvor man ønsker navigering fremover. Navigering tilbake til forrige side gjøres via tilbake-pil i venstre hjørnet. Denne knappen vises alltid så lenge det er en side å gå tilbake til, og er ikke en del av layout-filen. Se bilde under.

Navigeringsknapper

Navigeringsknapper

Legge til knapp for navigering

Knapp for navigering legges inn i alle layout-filer der det er behov. Om man ønsker at den skal dukke opp nederst på siden, må den legges inn nederst i layout-filen. Eksempel vises under

{
 "id": "nav-page2",
 "type": "NavigationButtons",
 "textResourceBindings": {
  "next": "next",
  "back": "back"
 },
 "dataModelBindings": {}
}

Det er også mulighet for å vise en tilbake-knapp sammen med neste-knappen, ved å legge til parameteren "showBackButton": true på komponenten.

Navigeringsknapper med tilbakeknapp

Navigeringsknapper med tilbakeknapp

Parameter Beskrivelse
id Unik ID, tilsvarende som for alle andre skjemakomponenter.
type Må være "NavigationButtons"
textResourceBindings Setter man parametre next (og evt. back) her, vil man kunne overstyre med egne tekster som vises på knappen(e). Se eksempel over.
showBackButton Valgfri. Gjør at 2 knapper (tilbake/neste) vises i stedet for bare en (neste).

Rekkefølge

Standard rekkefølge for sidene er alfabetisk. Utover det kan man navngi hver side som man ønsker, det er da filnavnet som gjelder her. For å sikre at sidene kommer i ønsket rekkefølge kan man f.eks. sette en prefix med tall foran sidenavnet i filnavn. F.eks:

|- App/
 |- ui/
  |- layouts/
   |- 1.firstPage.json
   |- 2.secondPage.json
   |- 3.aFinalPage.json

Det er også mulig å styre rekkefølgen på sidene ved hjelp av Settings.json under App/ui/. Dette gjøres på følgende vis:

{
 "pages": {
  "order": ["side2", "side1"]
 }
}

Her vil sidene da vises i rekkefølgen spesifisert i pages.order. Om denne array’en ikke settes i repo så vil man bruke alfabetisk rekkefølge som utgangspunkt for rekkefølgen på sidene.

Funksjonalitet for å kunne dynamisk bestemme hvilken side som er neste er ikke noe som støttes i denne versionen av funksjonaliteten.

Validering ved sidebytte

Det er mulig å trigge validering i det brukeren prøver å bevege seg til neste side. Dette kan gjøres ved å legge til strengen validatePage i triggers på navigasjons-knapp komponenten. Eksempel:

{
 "id": "7cbc1c00-4c8c-42b6-bcef-12b3c4c45373",
 "type": "NavigationButtons",
 "componentType": "NavigationButtons",
 "textResourceBindings": {
  "next": "Neste",
  "back": "Tilbake"
 },
 "triggers": ["validatePage"],
 "dataModelBindings": {},
 "showBackButton": true
 }

Ved å legge til validatePage i triggers vil app-frontend kjøre valideringene på den aktuelle siden i det brukeren navigerer til neste side. Om det er feilmeldinger på siden vil brukeren bli hindret i å gå videre før dette er rettet opp. Om validatePage er lagt til som en trigger vil også id’en på siden som trigger valideringen sendes ved som en header LayoutId til valideringene som kjøres på serversiden. Dette muliggjør å skreddersy backend-valideringene basert på hvilken side brukeren trigger valideringen fra.

Det er også mulig å trigge validering på alle sider ved å legge til validateAllPages i triggers.