Apps infrastructure access

How to order access to Altinn Apps infrastructure.

Tilgang til logger og hemmeligheter

Det er definert to forskjellige typer roller for tilgang i driftsmiljøene i Altinn Apps.

  • Developer gir tilgang til Application Insights der applikasjonslogger samles for tjenesteeier sine applikasjoner i miljøet.
  • Operations gir tilgang til Key Vault for å laste opp hemmeligheter som sertifikater, passord og api-nøkler.

Disse rollene er videre delt opp i tilgang til test (TT02) og produksjon (prod). En bruker kan tildeles en eller flere roller.

Tjenesteeiere kan bestille følgende tilganger for sine ressurser i miljøene TT02 og produksjon:

  • Test Developer
  • Test Operations
  • Prod Developer
  • Prod Operations

For å få aksess til disse rollene må autoriserte bestillere hos Tjenesteeier, bestille dette på vår Selvbetjeningsportal. Velg Support, så ny sak. Her skal du finne skjemaet Apps under menyvalget Bestilling/tilganger.