Last modified: Mar 13, 2023

Designer

How to navigate in Altinn Studio Designer.

On this page:

Designer er verktøyet du starer i etter å ha logget inn på https://altinn.studio. Det er et verktøy for å opprette, konfigurere og deploye apper.

Alle apper du har tilgang til å endre på vises på dashboardet. Gå til appen ved å klikke på appen. Dersom du ikke har en lokal klone av appen, vil du bli bedt om å opprette det.

Hvis du ønsker å gå til app-repositoryet når du er inne i en app i Designer, er det en lenke i menyen som ligger i profilmenyen øverst til høyre.

Profilmeny i Designer
Lenke til repository

Redigere en app

Det er to navigasjonsmenyer - en toppmeny og en venstremeny.
I toppmenyen kan du navigere mellom ulike funksjonelle områder av applikasjonen. I venstremenyen kan du navigere innad i området.

Menyer i Altinn Studio Designer
Menyer i Altinn Studio Designer

 • Om
  • Om appen
 • Lage
  • Datamodell
  • UI-Editor
  • Tilgangsstyring
 • Språk
  • Tekster
 • Deploy