Altinn Studio Designer

How to build a form with UI Editor in Altinn Studio Designer.

On this page:

Bygge et skjema ved bruk av UI editor

UI Editor er tilgjengelig i fanen Lage når man er inne i en app i Altinn Studio.

UI editor
UI editor

Bruke skjemakomponenter

Skjemakomponentene kan trekkes inn i arbeidsområdet (i midten) fra menyen til venstre. Man kan deretter endre rekkefølgen på dem ved hjelp av drag and drop i arbeidsområdet.

Når du holder muspekeren over en komponent, eller når du velger den ved å klikke på den, blir to ikoner synlig - et søppelbøtte-ikon for å slette komponenten, og et blyant-ikon for å endre på egenskapene til komponenten.

UI editor - legge til komponenter
UI editor - legge til komponenter

Se oversikten over skjemakomponenter for mer detaljer om komponentene som er tilgjengelig.

Redigere egenskapene til komponentene

Hver komponent har et sett med egenskaper som kan redigeres, for eksempel kobling til tekster og kobling til datamodell osv. For å endre på egenskapene, klikk blyant-ikonet som vises når du holder musepekeren over komponenten du vil endre på.

Gjør deretter endringene du ønsker, og lagre dem ved å klikke på hake-ikonet til høyre for egenskapsredigeringen. Du kan forkaste endringene ved å klikke på kryss-ikonet.

UI editor - redigere egenskaper på en komponent
GUI editor - redigere egenskaper på en komponent
MERK: UI-editoren og kompoentene er under utvikling. Det vil derfor være perioder der ikke alle egenskaper kan settes i UI-editor.