Altinn Studio access

How to configure access for teams in Altinn Studio.

On this page:

Tilgangsstyring for organisasjonen

Som eier av en organisasjon i Altinn Studio har man mulighet til å konfigurere tilgangene til de øvrige brukerne knyttet til organisasjonen. Dette gjøres via Gitea på følgende lenke: https://altinn.studio/repos/org/{organisasjonens kortnavn}/teams/

Det er definert fire standard team som legger føringer for hva en bruker har tillatelse til å gjøre innad i en organisasjon i Altinn Studio. Ved behov kan man som eier kan man legge til/fjerne brukere i team, opprette nye team og endre konfigurasjon på eksisterende team.

Owners

Beskrivelse

Medlemmer i dette teamet kan tenkes på som administrator for organisasjonen. De vil kunne administrere tilgangsstyringen for alle team og repositories knyttet til organisasjonen.

Som medlem i dette teamet kan man blant annet:

 • opprette/slette team
 • legge til og fjerne brukere i ulike team
 • endre konfigurasjon for team

Konfigurasjon

Dette teamet ligger inne som standard i alle organisasjoner og det er ikke mulig å endre konfigurasjonen for dette teamet.

Deploy-Production

Beskrivelse

Medlemmer i dette teamet kan deploye applikasjoner til produksjonsmiljøet.

Øvrige rettigheter kan defineres fritt av owners. Default konfigurasjon inkluderer rettigheter for:

 • Lesetilgang i samtlige repositories
 • Kan ikke opprette nye repositories
 • Full tilgang til alle områder i Gitea

Konfigurasjon

Konfigurasjonen av dette teamet kan justeres av owners etter behov, muligheten til å deploye til produksjonsmiljø er ikke avhengig av øvrig config.

Standard konfigurasjon for teamet inkluderer rettigheter til å

 • Lese samtlige repositories
 • Aksessere alle områder i Gitea

Deploy-TT02

Beskrivelse

Medlemmer i dette teamet kan deploye applikasjoner til testmiljøet.

Øvrige rettigheter kan defineres fritt av owners. Default konfigurasjon inkluderer rettigheter for:

 • Lesetilgang i samtlige repositories
 • Kan ikke opprette nye repositories
 • Full tilgang til alle områder i Gitea

Konfigurasjon

Konfigurasjonen av dette teamet kan justeres av owners etter behov, muligheten til å deploye til testmiljø er ikke avhengig av øvrig config.

Standard konfigurasjon for teamet inkluderer rettigheter til å

 • Lese samtlige repositories
 • Aksessere alle områder i Gitea

Devs

Beskrivelse

Medlemmer i dette teamet jobber med å utvikle applikasjoner og har tilgang til samtlige repositories.

Konfigurasjon

Konfigurasjonen av dette teamet kan justeres av owners etter behov, avhengig av hvor mye frihet man ønsker at apputvikleren skal ha. Merk at det blant annet er mulig å spesifisere hvilke(t) repository teamet skal ha tilgang til.

Standard konfigurasjon for teamet inkluderer rettigheter til å

 • Opprette nye repositories
 • Skrive til samtlige repositories
 • Aksessere alle områder i Gitea

Tilgangsstyring for repository

En administrator for organisasjonen kan også styre hvem som har tilgang til det enkelte repository. Det gjøres ved at man går til repositoryet i Gitea, og går til fanen Collaboration under Innstillinger. Tilgang kan gis både til team og enkeltbrukere. For å holde oversikt anbefaler vi primært å sette opp team for tilgangsstyring. For å gi et team tilgang, søk det fram og klikk Add Team.

Styre tilgang på repository
Styre tilgang til et enkelt repository