Last modified: Jun 13, 2023

Migrate services

From Altinn 2 to Altinn 3.

Migrere en eksisterende tjeneste til Altinn 3

Konvertere fra tjenster med Altinn2-converter.
Altinn2-converter er et komandolinje basert verktøy for å konvertere Altinn 2 tjenester til Altinn 3 apps. Dette verktøyet har status som Proof of concept (POC) og kan derfor mangle en del funksjonalitet.

Lag en skisse av skjema

For å migrere en utvalgt tjeneste kan det være nyttig å lage seg en skisse av tjenesten slik at man gjør seg kjent med designelementer i Altinn 3, og slik at man har en referanse å se til når man utvikler løsningen. Slik gjør du dette.

  • Gå inn på nettsiden https://www.figma.com/ og lag deg en bruker.
  • Figma kan installeres lokalt eller brukes i din nettleser.
  • Altinn har et åpent design kit for eksterne og det finner du her.
  • Gå inn på denne siden for å få mer informasjon om hvordan du kan komme i gang med Figma.