Launched apps

Some of the apps that are in production, for information and inspiration.

On this page:

September 2022

 • Skjema for innrapportering av gjenopprettingsplan (KRT-1226) (Financial Supervisory Authority of Norway)
  Info | Repo | App
 • Brudd på gjenopprettingsindikatorer (KRT-1228) (Financial Supervisory Authority of Norway)
  Info | Repo | App
 • Melding om sikkerhetsrådgiver (The Norwegian Directorate for Civil Protection)
  Info | Repo | App

July 2022

 • Startup Tutorial for Sole proprietorships (Brønnøysund Register Centre)
  Info | Repo | App
 • Startup Tutorial for Sole proprietorships, no login (Brønnøysund Register Centre)
  Info | Repo | App

June 2022

 • Apply for authorisation for manual car care, wheel change and wheel storage (The Labour Inspection Authority).
  Info | Repo | App

May 2022

April 2022

 • Nasjonalt arbeidstidsregister (STAMI).
  Info | Repo | App

March 2022

 • Transportløyvegarantier (Statens vegvesen).
  Info | Repo | App
 • Bestilling av tilgang til Medarbeiderundersøkelsen i staten (STAMI).
  Info | Repo | App
 • Avtalevilkår for Medarbeiderundersøkelsen i staten (STAMI).
  Info | Repo | App
 • Mva-meldingen (Skatteetaten).
  Info | Repo
 • Skattemeldingen (Skatteetaten).
  Info | Repo

February 2022

 • Algeskjema (Havforskningsinstituttet).
  Info | Repo | App
 • Søk om tillatelse til å arbeide med asbest (Arbeidstilsynet).
  Info | Repo | App

January 2022

 • Behovskartlegging for opprettelse av vergemål (Statens sivilrettsforvaltning).
  Info | Repo | App
 • Forespørsel om endring av vergefullmakt (Statens sivilrettsforvaltning).
  Info | Repo | App

August 2021

June 2021

 • Forhåndsgodkjenning av innreise for kjærestebesøk (UDI).
  Info | Repo | App

May 2021

 • Søknad for unntak om opphold på karantenehotell ved sterke velferdsgrunner når du reiser til Norge fra utlandet (UDI).
  Info | Repo | App
 • Melding om registrering av bemanningsforetak (Arbeidstilsynet).
  Info | Repo | App
 • Årlig melding – Register over bemanningsforetak (Arbeidstilsynet).
  Info | Repo | App

April 2021

 • Skattemelding med næringsspesifikasjon - pilot (Sirius) (Skatteetaten).
  Info | Repo | App

February 2021

 • Søknad om forhåndsgodkjenning av innkvartering i forbindelse med innreisekarantene (Arbeidstilsynet).
  Info | Repo | App
 • Digital pliktavlevering (Nasjonalbiblioteket).
  Info | Repo | App

December 2020

 • Søknad om autorisasjon som landmåler (Kartverket).
  Info | Repo | App
 • Vedlegg til søknad om autorisasjon som landmåler (Kartverket).
  Info | Repo | App

June 2020

 • Ledige stillinger (RA0678) (SSB).
  Info | Repo | App
 • Bestill tilgang til REST API (Digdir).
  Info | Repo | App
 • Be om å bli tjenesteeier (Digdir).
  Info | Repo | App
 • Godkjenning av bruksvilkår for skytjenester fra Altinn (Digdir).
  Info | Repo | App