Bli tjenesteeier

Dokumentasjon av appen for å bli tjenesteeier i Altinn.

TODO: Dokumentasjon, screenshots, etc