Test of app locally

Description of how test of an app locally on your own machine.

Dersom man skal skrive en del kode (f.eks. logikk), eller kjapt sjekke hvordan skjema ser ut kan det være nytting å kunne teste endringer uten å måtte deploye hele appen til testmiljø.

Når appen lages, kommer den med alle nødvendige filer og oppsett til å kunne kjøres som en frittstående applikasjon. Ved å laste ned alle filene knyttet til appen fra repoet til appen, kan man kjøre appen lokalt på egen maskin, og på den måten enkelt teste endringer.

I testmiljø bruker appen et sett med plattform-tjenester for å kunne hente ut/lagre data osv. Det er opprettet en forenklet versjon av disse tjenestene som kan settes opp og kjøres lokalt, og dette er nødvendig for at appen skal kunne testes lokalt.

Kjøre appen lokalt

  1. Naviger til app repoet i Altinn Studio. Se her for hvordan man navigerer seg dit.
  2. Last ned alle filene i repoet
  • ved å bruke git clone kommandoen (les mer)
  • ved å trykke på nedlastingsikonet (da lastes det ned som en zip-fil)

Se Altinn Studio på Github for informasjon om hvordan man laster ned og kjører den lokale plattformen,og hvordan man kjører appen.