Test-user for local testing

We have defined a small set of test users available for local test.

On this page:

Disse kan man velge når man logger inn i lokal test.

testbrukere

Valg av testbrukere

Sophie Salt

Sophie er en svært driftig dame som bor i Oslo. Hun har startet en kjede med treningsententer som heter DDG Fitness og til nå er det startet 3 underenheter i Oslo, Bergen og Trondheim. Sophie har rollen DAGL og dens underroller for DDG Fitness AS og dens underhenheter.

I tilegg er hun ekspert på helse og har startet eget konsulentfirma for helsetjenester. Sophie har rollen LEDE + knyttede roller for EAS Health Consulting.

Hun er også styremedlem i borettslaget der hun bor. “Oslos Vakreste Borettslag”. Sophie har rollen MEDL + knyttede roller for “Oslos Vakreste Borettslag”.

Avgivere

Avgiver Roller
01039012345 Sophie Salt Privatperson
897069650 DDG Fitness AS Daglig leder + knytninger
897069651 DDG Fitness Bergen Daglig leder + knytninger
897069652 DDG Fitness Oslo Daglig leder + knytninger
897069653 DDG Fitness Trondheim Daglig leder + knytninger
897069631 EAS Health Consulting Styreleder + knytninger
950474084 Oslos Vakreste Borettslag Styremedlem + knytninger
testbrukere

Avgiver valg Sophie Salt

Ola Nordmann.

Ola Nordmann er en privatperson som kun kan representere seg selv. Er bosatt på Stokmarknes.

Avgivere