Test-user for local testing

We have defined a small set of test users available for local test.

On this page:

Standard brukere

Disse kan man velge når man logger inn i lokal test.

testbrukere

Valg av testbrukere

Sophie Salt

Sophie er en svært driftig dame som bor i Oslo. Hun har startet en kjede med treningsententer som heter DDG Fitness og til nå er det startet 3 underenheter i Oslo, Bergen og Trondheim. Sophie har rollen DAGL og dens underroller for DDG Fitness AS og dens underhenheter.

I tilegg er hun ekspert på helse og har startet eget konsulentfirma for helsetjenester. Sophie har rollen LEDE + knyttede roller for EAS Health Consulting.

Hun er også styremedlem i borettslaget der hun bor. “Oslos Vakreste Borettslag”. Sophie har rollen MEDL + knyttede roller for “Oslos Vakreste Borettslag”.

Avgivere

Avgiver Roller
01039012345 Sophie Salt Privatperson
897069650 DDG Fitness AS Daglig leder + knytninger
897069651 DDG Fitness Bergen Daglig leder + knytninger
897069652 DDG Fitness Oslo Daglig leder + knytninger
897069653 DDG Fitness Trondheim Daglig leder + knytninger
897069631 EAS Health Consulting Styreleder + knytninger
950474084 Oslos Vakreste Borettslag Styremedlem + knytninger
testbrukere

Avgiver valg Sophie Salt

Pengelens Partner

Pengelens Partner er regnskapsføreren for selskapet DDG Fitness AS.

Avgivere

Avgiver Roller
01899699552 Pengelens Partner Privatperson
897069650 DDG Fitness AS Regnskapsfører

Gjentagende Forelder

Gjentagende Forelder er revisor for selskapet DDG Fitness AS.

Avgivere

Avgiver Roller
17858296439 Gjentagende Forelder Privatperson
897069650 DDG Fitness AS Revisor

Ola Nordmann

Ola Nordmann er en privatperson som kun kan representere seg selv. Er bosatt på Stokmarknes.

Avgivere

Andre brukere

For å teste skjema relatert til barn og oppvekst (barnehage og skole) er det lagt til noen spesifikke brukere.

Avgiver Barn Inntekt
01899699552 Pengelens Partner 0 Lav
17858296439 Gjentagende Forelder 3 Middels
29917097109 Rik forelder 2 Høy

NB! Disse er fra Tenors testdatasett, men ligger der med andre navn.

App spesifikke brukere

Om standard settet med brukere ikke passer for å teste din app lokalt, kan du legge sørge for at appen din svarer med et json dokument på url /[org]/[appId]/testData.json. Den enkleste måten er å legge fila på App/wwwroot/testData.json.

Typiske endringer du kan være interresert i er å bruke andre organisasjonsnummer/fødselsnummer for at oppslag i apier som appene er avhengig av skal virke, eller testing av autorisasjonsreglene med andre roller enn det standard brukerene har.

Json Struktur

Det finnes et JsonSchema som hjelper deg å skrive en testData.json fil i verktøy som VSCode. En full versjon av brukerene som ligger i TestData mappa er tilgjengelig i testData.json

{
  "$schema": "https://altinncdn.no/schemas/json/test-users/test-users.schema.v1.json",
  "persons": [
   {
    "partyId": 512345,
    "ssn": "01017512345",
    "firstName": "Ola",
    "middleName": "",
    "lastName": "Nordmann",
    "customClaims": [
     {
      "type": "some:extra:claim",
      "value": "claimValue",
      "valueType": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
     }
    ],
    "partyRoles": {
     "512345": [
      {
       "type": "altinn",
       "value": "regna"
      },
      {
       "type": "altinn",
       "value": "dagl"
      },
      {
       "type": "altinn",
       "value": "priv"
      }
     ]
    },
    "addressCity": "Stokarknes",
    "addressHouseLetter": null,
    "addressHouseNumber": "7",
    "addressMunicipalName": "Hadsel",
    "addressMunicipalNumber": "1866",
    "addressPostalCode": "8450",
    "addressStreetName": "Bl\u00E5b\u00E6rveien",
    "mailingAddress": "Bl\u00E5b\u00E6reveien 7",
    "mailingPostalCity": "Stokmarknes",
    "mailingPostalCode": "8450",
    "mobileNumber": "87654321",
    "telephoneNumber": "12345678",
    "email": "test@test.com",
    "userId": 12345,
    "language": "nb",
    "userName": "OlaNordmann"
   },
   {
    "partyId": 501337,
    "ssn": "01039012345",
    "firstName": "Sophie",
    "middleName": "",
    "lastName": "Salt",
    "customClaims": [
     {
      "type": "some:extra:claim",
      "value": "claimValue",
      "valueType": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
     }
    ],
    "partyRoles": {
     "500000": [
      {
       "type": "altinn",
       "value": "DAGL"
      },
      {
       "type": "altinn",
       "value": "UTINN"
      }
     ],
     "501337": [
      {
       "type": "altinn",
       "value": "PRIV"
      },
      {
       "type": "altinn",
       "value": "UTINN"
      }
     ]
    },
    "addressCity": "Oslo",
    "addressHouseLetter": null,
    "addressHouseNumber": "9",
    "addressMunicipalName": "Oslo",
    "addressMunicipalNumber": "0301",
    "addressPostalCode": "0151",
    "addressStreetName": "Grev Wedels Plass",
    "mailingAddress": "Grev Wedels Plass 9",
    "mailingPostalCity": "Oslo",
    "mailingPostalCode": "0157",
    "mobileNumber": "87654321",
    "telephoneNumber": "12345678",
    "email": "1337@altinnstudiotestusers.com",
    "userId": 1337,
    "language": "nn",
    "userName": "SophieDDG"
   }
  ],
  "orgs": [
   {
    "partyId": 500000,
    "orgNumber": "897069650",
    "parentPartyId": null,
    "name": "DDG Fitness",
    "businessAddress": "Sofies Gate 1",
    "businessPostalCity": "By",
    "businessPostalCode": "0170",
    "eMailAddress": "central@ddgfitness.no",
    "faxNumber": "92110000",
    "internetAddress": "http://ddgfitness.no",
    "mailingAddress": "Sofies Gate 1",
    "mailingPostalCity": "Oslo",
    "mailingPostalCode": "0170",
    "mobileNumber": "92010000",
    "telephoneNumber": "12345678",
    "unitStatus": null,
    "unitType": "AS"
   }
  ]
 }