Last modified: May 31, 2024

Creating and publishing resources in Altinn Studio

In Altinn Studio Resource admin, you can create resources to use as a basis for access control for services outside of the Altinn Platform.

I Altinn Studio Resource admin kan du opprette ressurser som skal brukes som grunnlag for tilgangskontroll for tjenester utenfor Altinn-plattformen.

Forutsetninger

 • Organisasjon må ha klient i maskinporten
 • Organisasjonen må ha blitt gitt scopene altinn:resourceregistry/resource.write og altinn:resourceregistry/resource.read

Definere Ressurs for delegerbart API Scheme

De delegerbare API schemsene defineres i Altinn Ressursregister som en ressurs etter ressursmodellen

Følgende attributter er nødvendig

AttributtBeskrivelse
identifierGlobalt unik ID for ressurs. Brukes i Policy også. Påkrevd
TitleTittel for API Scheme. Vises i Altinn portal når man delegerer. Må oppgis for en, nb og nn (engelsk, bokmål og nynorsk) Påkrevd
descriptionBeskrivelse for API Scheme å oppgis for en, nb og nn (engelsk, bokmål og nynorsk) Påkrevd
rightDescriptionDelegeringsbeskrivelse for API Scheme. Må oppgis for en, nb og nn (engelsk, bokmål og nynorsk) Påkrevd
resourceReferencesDet må legges inn en resource refernece med referencetype MaskinportenScope
delegableMå settes til true for at scope skal kunne delegeres til leverandør
visibleMå settes til true for at scope skal kunne delegeres til leverandør
hasCompetentAuthorityDefinere tjenesteeier. Må settes med organisasjonsnr og riktig tjenesteeierkode (NAV, SKD, SVV +++)
resourceTypeMå settes til MaskinportenSchema

Nedenfor vises eksempel fra produksjon på API ressurs. (se samme vi API)

{
  "identifier": "maskinportenschema-aquaportalapi-write",
  "title": {
    "en": "Write access to the Aqua Portal API.",
    "nb": "Skrivetilgang til API for Akvakulturportalen.",
    "nn": "Skrivetilgang til API for Akvakulturportalen."
  },
  "description": {
    "en": "This service provides write access to aquaculture applications for county municipalities and other sector authorities.",
    "nb": "Denne tjenesten gir skrivetilgang til akvakultursøknader for fylkeskommuner og andre sektormyndigheter.",
    "nn": "Denne tenesta gir skrivetilgang til akvakultursøknader for fylkeskommunar og andre sektormyndigheiter."
  },
  "rightDescription": {
    "en": "This service provides write access to aquaculture applications for county municipalities and other sector authorities.",
    "nb": "Denne tjenesten gir skrivetilgang til akvakultursøknader for fylkeskommuner og andre sektormyndigheter.",
    "nn": "Denne tenesta gir skrivetilgang til akvakultursøknader for fylkeskommunar og andre sektormyndigheiter."
  },
  "homepage": "https://www.fiskeridir.no/",
  "status": "Active",
  "contactPoints": [
    {
      "contactPage": "https://www.fiskeridir.no/"
    }
  ],
  "isPartOf": "",
  "resourceReferences": [
    {
      "referenceSource": "Altinn3",
      "reference": "fdir:aquaportalapi.write",
      "referenceType": "MaskinportenScope"
    }
  ],
  "delegable": true,
  "visible": true,
  "hasCompetentAuthority": {
    "organization": "971203420",
    "orgcode": "FD",
    "name": {
      "en": "The Norwegian Directorate of Fisheries",
      "nb": "Fiskeridirektoratet",
      "nn": "Fiskeridirektoratet"
    }
  },
  "keywords": [],
  "limitedByRRR": false,
  "selfIdentifiedUserEnabled": false,
  "enterpriseUserEnabled": false,
  "resourceType": "MaskinportenSchema"
}

Definere policy for API Scheme

For å kunne støtte delegering av API SCheme til leverandør må API Scheme ressursen ha en policy som beskriver hvem som har rettighet til å delegere API SCheme til leverandør.

Policy må ha en regel som gir APIADM rollen rettighet til action scopeaccess. Hvis kontaktperson for NUF skal ha mulighet til å delegere må rollen APIADMNUF også legges til.

Nedefor vises policy for ressurs eksempelet. Last ned fra API

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xacml:Policy xmlns:xsl="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xacml="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:core:schema:wd-17" PolicyId="urn:maskinportenschema:aquaportalapi:write:1" Version="1.0" RuleCombiningAlgId="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:rule-combining-algorithm:deny-overrides">
  <xacml:Target/>
  <xacml:Rule RuleId="urn:maskinportenschema:aquaportalapi:write:1:1" Effect="Permit">
    <xacml:Description>MaskinportenSchema resource policy for; maskinportenschema-aquaportalapi-write for roles; APIADM to have access to actions; ScopeAccess</xacml:Description>
    <xacml:Target>
      <xacml:AnyOf>
        <xacml:AllOf>
          <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:function:string-equal-ignore-case">
            <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">APIADM</xacml:AttributeValue>
            <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:rolecode" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
          </xacml:Match>
        </xacml:AllOf>
      </xacml:AnyOf>
      <xacml:AnyOf>
        <xacml:AllOf>
          <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
            <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">maskinportenschema-aquaportalapi-write</xacml:AttributeValue>
            <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:resource" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
          </xacml:Match>
        </xacml:AllOf>
      </xacml:AnyOf>
      <xacml:AnyOf>
        <xacml:AllOf>
          <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:function:string-equal-ignore-case">
            <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ScopeAccess</xacml:AttributeValue>
            <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:action" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
          </xacml:Match>
        </xacml:AllOf>
      </xacml:AnyOf>
    </xacml:Target>
  </xacml:Rule>
  <xacml:ObligationExpressions>
    <xacml:ObligationExpression FulfillOn="Permit" ObligationId="urn:maskinportenschema:aquaportalapi:write:obligation:1">
      <xacml:AttributeAssignmentExpression AttributeId="urn:maskinportenschema:aquaportalapi:write:obligation-assignment:1" Category="urn:altinn:minimum-authenticationlevel">
        <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">3</xacml:AttributeValue>
      </xacml:AttributeAssignmentExpression>
    </xacml:ObligationExpression>
  </xacml:ObligationExpressions>
</xacml:Policy>