Last modified: May 23, 2024

Migreringsstrategi for sluttbrukersystem-API

Siden er under konstruksjon - Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med autorisasjons API for Sluttbrukersystem i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

Siden er under konstruksjon

Token

Lenke til dokumentasjon av eksisterende tjeneste

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

RoleDefinitions

Lenke til dokumentasjon av eksisterende tjeneste

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Rights

Lenke til dokumentasjon av eksisterende tjeneste

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Roles

Lenke til dokumentasjon av eksisterende tjeneste

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Reportee

Lenke til dokumentasjon av eksisterende tjeneste

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Delegations

Lenke til dokumentasjon av eksisterende tjeneste

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Authentication

Lenke til dokumentasjon av eksisterende tjeneste

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Metadata

MetadataAPI

Migreringsstrategi

Metadata apiet i Altinn 2 viser hvilke tjenester som er tilgjengelig i løsnignen og metadata om disse. I Altinn 3 vil teneste-begrepet byttes ut med begrepet “ressurser” og ressursene vil finnes i et ressursregister

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Dette API vil være tilgjenelig hele tiden, men etterhvert som tjenester flytter fra Altinn 2 til Altinn 3 så må man ta i bruk tilsvarende men nye API i Altinn 3

Tidsplan

Nytt API for Ressurs

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Følgene API finnes i Altinn 3 for å slå opp metadata om tjenester som er migrert

Organizations

Lenke til dokumentasjon av eksisterende tjeneste

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

ConsentRequest

Lenke til dokumentasjon av eksisterende tjeneste

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

DelegationRequest

Lenke til dokumentasjon av eksisterende tjeneste

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

EnterpriseUsers

Lenke til dokumentasjon av eksisterende tjeneste

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste