Last modified: Mar 1, 2024

Migreringsstrategi for tjenesteeier-API

Siden er under konstruksjon. Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med autorisasjons API for tjenesteeiere i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

Siden er under konstruksjon

Eksisterende REST API i Altinn 2 er dokumentert her

Reportees

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Rights

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

AppRights

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Roles

ROLES REST-api for tjenesteeiere
Roles-tjenesten
Tjenesten benyttes for å hente ut hvilke roller en bruker har for å

Migreringsstrategi

I forbindelse med overgang til Altinn 3 erstattes dagens Altinn roller med nye tilgangspakker, se brev sendt tjenesteeiere. Det er foreløpig ikke bestemt hva som vil skje med ROLES API når de nye tilgangsgruppene innføres.

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Ikke avklart

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Ikke avklart

RoleDefinitions

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

SrrRight

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Consents

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

DelegationRequests

Migreringsstrategi

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Delegations

DELEGATIONS REST-api for tjenesteeiere
Delegations-tjenesten
Tjenesten benyttes i dag av Skatteetaten for å administrere tilgang til skattetjenester for brukere som ikke har eID.

Migreringsstrategi

Foreløpig konklusjon er at det utvikles nytt API som konsument må ta i bruk når aktuelle tjenester flyttes eller nye tilgangspakker etableres og tas i bruk.

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Tjenesteeier må ta i bruk nye API før de flytter tjenester som er avhengig av dette APIet fra Altinn 2 til Altinn 3

Tidsplan

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste