Informasjon sendt ut i forbindelse med migrering og modernisering

Her finner du oversikt over informasjon som er sendt ut til tjenesteeiere og sluttbrukersystem

Viktig informasjon til tjenesteeiere av «Delegerbare API ressurser» i Altinn

Infoskriv API ressurser

Høring til tjenesteeiere – forslag til nye tilgangsgrupper som skal erstatte dagens Altinn2 roller

Høring tilgangsgrupper