Last modified: May 23, 2024

Høring – forslag til nye tilgangspakker som skal erstatte dagens Altinn2 roller

Her finner du Høring sendt alle tjeneesteeiere vedrørende forslag til nye tilgangspakker som skal erstatte dagens Altinn2 roller

Altinn skal erstatte rollene som gir tilgang til tjenester i Altinn 2 når vi flytter Altinn Autorisasjon til Altinn 3. I stedet for roller vil det i Altinn 3 være ulike tilgangspakker som består av tjenester som hører til et ansvarsområde. Tilgangspakkene vil fungere som maler for tilgangsstyrer i en virksomhet, som de kan bruke for å gi egne ansatte tilgang til et sett med tjenester som naturlig hører sammen. Informasjon om hva dette innebærer og hvilke tilgangspakker vi foreslår finner du her:

Vi sender nå dette forslaget til nye maler på høring. Vi ønsker særlig tilbakemeldinger på

1 om de foreslåtte malene passer til de tjenestene dere har 2 navnene på alle de tre nivåene til malene

Tilbakemelding kan du sende på e-post til servicedesk@altinn.no innen 1.8 2023.

Veien videre: Når første versjon av de nye tilgangsgruppene er avklart må tjenesteeier oppdatere autorisasjonsregler for ALLE tjenester som benytter Altinn som autorisasjonsløsning. Vi forventer at dette må gjøres i siste kvartal 2023. Det vil bli utarbeidet veiledningsmateriale for denne jobben. Nye tilgangspakker lanseres for sluttbrukere i forbindelse med at vi utvikler ny brukerflate for tilgangsstyring til virksomheter. Du kan lese mer om dette her:

Hvis dere har spørsmål eller ønsker å diskutere forslagene med oss så ta kontakt på epost eller via Slack