Planer for migrering av tjenester i Altinn

Her finner du foreløpig plan for migrering av tjenester, i hvilken rekkefølge dette skal skje og når de enkelte tjenestetypene skal være flyttet fra Altinn 2 til Altinn 3.

On this page:

Skjema-, innsyns- og samhandlingstjenester

Migreringsstrategi

Tjenesteeier er selv ansvarlig for å migrere disse tjenestene fra Altinn 2 til Altinn 3. Det innebærer at man må utvikle skjematjenesten på nytt som en 3.0 app.
Her finner du veiledning for hvordan dette gjøres.

Tidsplan

 • Oppstart utvikling: Påbegynt
 • Migrering tjenester avsluttet: senest Q1 2025

Delegerbare API ressurser

Migreringsstrategi

Alle tjenester av typen “Delegerbare api ressurser” vil bli flyttet fra Altinn 2 til Altinn 3 i en operasjon. Dette vil medføre en kort nedetid for disse tjenestene. Nedetid blir varslet på forhånd.

Digdir vil ta ansvar for å flytte alle disse tjenestene. Tjenesteeier må i den forbindelse bidra med noe utfyllende informasjon om sine tjenester. Alle dette gjelder vil bli kontaktet særskilt.

Alle delegeringer som finnes for disse tjenestene vil bli tatt vare på og flyttet samtidig med tjenesten fra Altinn 2 til Altinn 3. Det betyr at alle systemleverandører som i dag har rettighet til å bruke “Delegerbare API ressurser” på vegne av sine kunder vil beholde disse delegeringene etter at tjenestene er flyttet.

Ny brukerflate for administrering av Delegerbare API ressurser

I forbindelse med migrering av tjenestene så vil vi tilby en ny brukerflate for å administrere disse. Skisseforslag på ny brukerflate for tilgangsstyring til Delegerbare API ressurser

Konsekvenser for tilhørende API

Etter at tjenestene er flyttet vil det ikke være mulig for tjenesteeiere å opprette nye Delegerbare API ressurser via dagens grensesnitt. Tjenesteeiere som ønsker å opprette nye tjenester av typen “Delegerbare API ressurser” må enten ta i bruk de nye APIene eller via epost be Digdir om å opprette disse på deres vegne.

Det vil bli laget nye API for å hente ut informasjon om hvilke delegeringer som foreligger. Dette er API som i dag brukes av Maskinporten, Norsk Helsenett og SKatteetaten. Det vil i en overgangsfase være mulig å benytte de gamle API-ene.

API for delegering slås av

I dag er det mulig for sluttbruker å benytte API for å slette eller opprette delegeringer til Delegerbare API ressurser (se [API-beskrivlese] (https://altinn.github.io/docs/api/rest/autorisasjon/roller-og-rettigheter/#slette-delegerte-tjenesterettigheter--roller)). I forbindelse med migrering av disse ressursene fra Altinn 2 til Altinn 3 vil det i en overgangsfase ikke lenger være mulig å utføre dette via API. Nye API vil bli tilbydt i løpet av Q4 2023.

Tidsplan

 • Oppstart utvikling: Påbegynt
 • Migrering tjenester avsluttet: Q1 2023
 • Informasjon sendt til tjenesteeiere finner du her
 • Frist for å ta i bruk nye API: ikke besluttet

Lenketjenester

Migreringsstrategi

Alle tjenester av typen “Lenketjenester” flyttes èn og èn fra Altinn 2 til Altinn 3. Lenketjenester bytter navn i den forbindelse og vil i Altinn 3.0 bli kalt “tjenesteressurser”.

Digdir vil ta ansvar for å flytte alle disse tjenestene. Tjenesteeier må i den forbindelse bidra med noe utfyllende informasjon om sine tjenester. Alle dette gjelder vil bli kontaktet særskilt.

Alle delegeringer som finnes for disse tjenestene vil bli tatt vare på og flyttet samtidig med tjenesten fra Altinn 2 til Altinn 3. Det betyr at alle brukere som i dag har tilgang til en ekstern lenketjenester på vegne av en aktør vil beholde disse delegeringene etter at tjenestene er flyttet.

Konsekvenser for tilhørende API

Det vil bli laget nye API for å hente ut informasjon om brukers rettigheter på vegne av andre. Dette er API som i dag brukes av alle tjenesteeiere som har opprettet lenketjenster og som bruker Altinn som tilgangsstyringsløsning på deres egen tjensteplattform. Det vil i en overgangsfase være mulig å benytte de gamle API-ene på REST og SOAP

Brukerflate for administrering av tilgang til tjenesteressurser

Funksjonalitet i profil for å delegere enkeltrettigheter flyttes fra Altinn2 til Altinn 3. I all hovedsak vil utseende og funksjonalitet fortsette slik det er i dag, men vi kommer til å forbedre søk for å finne riktig tjeneste og muligheter for filterering på tjenesteeier.

Konsekvenser for Lokale roller i Altinn 2

Lokale roller fungerer i dag kun for tjenester som finnes på Altinn 2 plattformen. Vi har undersøkt utbredelse og bruk av disse og ser at funksjonaliteten er tatt i bruk av svært få virksomheter. I tillegg tror vi behovet for lokale roller vil forsvinne når man innfører nye tilgangsgrupper i Altinn 3.

Det er derfor tatt en beslutning om at man ikke vil videreføre lokale roller i Altinn 3, men at vi inntill videre lar de lokale rollene som er opprettet og i bruk bestå. I praksis betyr dette at etterhvert som flere og flere tjenester migreres fra Altinn 2 til Altinn 3 så vil de lokale roller ha færre og færre tjenester de gjelder for.

Tidsplan

 • Oppstart utvikling: 01.01.2023
 • Migrering avsluttet: Q3 2023
 • Frist for å ta i bruk nye API: ikke besluttet

Samtykketjenester

Migreringsstrategi

Det er ikke bestemt om tjenester av typen “Samtykke” skal flyttes èn og èn fra Altinn 2 til Altinn 3 eller om det skal gjøres i èn operasjon.

Digdir vil ta ansvar for å flytte alle disse tjenestene.

Alle samtykker som finnes for disse tjenestene vil bli tatt vare på og flyttet samtidig med tjenesten fra Altinn 2 til Altinn 3. Det betyr at alle brukere som i dag har fått samtykke på vegne av en aktør vil beholde dette etter at tjenestene er flyttet.

Konsekvenser for tilhørende API

Det er fortsatt ikke utredet hvilke konsekvenser dette får for API som tilhører samtykketjenester. Det vil i en overgangsfase være mulig å benytte de gamle API-ene.

Tidsplan

 • Oppstart utvikling: Q2 2023
 • Migrering av tjenester avsluttet: Q2 2024
 • Frist for å ta i bruk nye API: ikke besluttet

Formidlingstjenester

Migreringsstrategi

Det er ikke bestemt om alle tjenester av typen “Formidlingstjenester” skal flyttes èn og èn fra Altinn 2 til Altinn 3 eller om det skal gjøres i èn operasjon.
Digdir vil ta ansvar for å flytte alle disse tjenestene.

Konsekvenser for tilhørende API

Det er fortsatt ikke utredet hvilke konsekvenser dette får for API som tilhører formidlingstjenesten. Det vil i en overgangsfase være mulig å benytte de gamle API-ene.

Tidsplan

 • Oppstart utvikling: ikke besluttet
 • Migrering av tjenester avsluttet: ikke besluttet
 • Frist for å ta i bruk nye API: ikke besluttet

Meldingstjenester

Migreringsstrategi

Det er ikke bestemt hvilken migreringsstrategi man skal ha for meldingstjenester (Correspondence).

Konsekvenser for tilhørende API

Det er ikke utredet hvilke konsekvenser dette har på tilhørende API

Tidsplan

 • Oppstart utvikling: ikke besluttet
 • Migrering av tjenester avsluttet: ikke besluttet
 • Frist for å ta i bruk nye API: ikke besluttet