Tidsplan for migrering av autorisasjonsfunksjonalitet for tjenester i Altinn

Her finner du foreløpig tidsplan for migrering av funksjonalitet knyttet til autorisasjon, i hvilken rekkefølge dette skal skje og når de enkelte tjenestetypene skal være flyttet fra Altinn 2 til Altinn 3.

On this page:

For siste oppdaterte plan se Roadmap for Digdir

Her er et bilde av planen fra 13.6.2023 Roadmap for Autrisasjon