:

Forslag nye fullmaktsgupper i 3.0

Her finner du forslag til nye fullmaktsgrupper for virksomheter og innbyggere

Altinn skal fase ut eksisterende Altinn 2 roller som gir tilgang til tjenester gjennom tilgangsstyring i Altinn. I stedet for Altinn-roller vil det være ulike fullmaktssgrupper som består av tjenester som hører til et ansvarsområde.

Arbeid med å innføre nye fullmaktsgrupper skjer i følgende trinn:

  1. Foreslå nye fullmaktsgrupper og gjennomføre høringer (vår/høst 2023)
  2. Etablere endelig versjon av fullmaktsgrupper (desember 2023)
  3. Innhente og registrere nye policyer for alle tjenester i Altinn 2 og Altinn 3
  4. Lansere ny brukerflate for fullmaktstyring for virksomheter (Q2 2024)
  5. Avvikle Altinn 2 roller i løsningen (Q1 2025)

Se flere detaljer om tidsplan her