Bygg, anlegg og eiendom

Denne fullmaktsgruppen er relevant for for tjenester rettet mot virksomheter med aktivitet innen bygg, anlegg og eiendom

Tilbake til hovedoversikt

Fullmaktsgruppe

Bygg, anlegg og eiendom
Bygg, anlegg og eiendom
 • Bygg, anlegg og eiendom: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som angår bygge og anleggsvirksomhet, samt oppføring, omsetning og drift av anlegg/eiendom. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Plan og byggesaker: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til plan og byggesaker. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Byggesøknad: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som ansvarlig søker/tiltakshaver trenger, for eksempel byggesøknader, direkte signerte erklæringer, nabovarsel og eiendomssak. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Plansak: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som forslagsstiller/ plankonsulent trenger, for eksempel varsel om planopppstart og høring og offentlig ettersyn. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Motta nabo- og planvarsel: Denne fullmakten gir tilgang til å lese og svare på varsel om plan-/byggesak. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Oppføring av bygg og annlegg: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester relatert til oppføring av bygninger og annlegg unntatt plan og byggesaksbehandling. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Omsetning og drift av eiendom: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til omsetning og drift av eiendom. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Kjøp og salg av eiendom: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til kjøp og salg av eiendom. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Utleie av eiendom: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til utleie av eiendom. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Eiendomsmegler: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag, som eiendomsmegling og eiendomsforvaltning. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Bygg, anlegg og eiendomjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Plan og byggesakerjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
ByggesøknadjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
PlansakjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Motta nabo- og planvarseljajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Oppføring av bygg og annleggjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Omsetning og drift av eiendomjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Kjøp og salg av eiendomjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Utleie av eiendomjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
EiendomsmeglerjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt