Energi, vann, avløp og avfall

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Energi, vann, avløp og avfall
Energi, vann, avløp og avfall
 • Energi, vann, avløp og avfall: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som omhandler energi, vann, avløp og avfall
  • Elektrisitet: produsere, overføre og distribuere: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til elektrisitet: produsere, overføre og distribuere
  • Damp- og varmtvann: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til damp- og varmtvann.
  • Vann: ta ut fra kilde, rense og distribuere: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til vann: ta ut fra kilde, rense og distribuere
  • Samle opp og behandle avløpsvann: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til samle opp og behandle avløpsvann
  • Avfall: samle inn, behandle bruke og gjenvinne: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til avfall: samle inn, behandle bruke og gjenvinne
  • Miljøryddng, -rensing og lignende virksomhet: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til miljøryddng, -rensing og lignende virksomhet
  • Utvinning av råolje, naturgass og kull: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til utvinning av råolje, naturgass og kull

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Energi, vann, avløp og avfalljaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Elektrisitet: produsere, overføre og distribuerejajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Damp- og varmtvannjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Vann: ta ut fra kilde, rense og distribuerejajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Samle opp og behandle avløpsvannjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Avfall: samle inn, behandle bruke og gjenvinnejajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Miljøryddng, -rensing og lignende virksomhetjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Utvinning av råolje, naturgass og kulljajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt