Forhold ved virksomheten

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Forhold ved virksomheten
Forhold ved virksomheten
 • Forhold ved virksomheten: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som er relatert til å etablere en virksomhet. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Starte, endre og avvikle virksomhet: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til å starte, endre og avvikle en virksomhet. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Aksjer og eierforhold: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til aksjer og eierforhold. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Attester: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til attestering av virksomhet. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Dokumentbasert tilsyn: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til dokumentbaserte tilsyn. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Infrastruktur: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til virksomhetens infrastruktur. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Patent, varmerke og design: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til patent, varemerke og design. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Tilskudd, støtte og erstatning: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til å søke tilskudd, støtte og erstatning. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Mine sider hos kommunen: Denne fullmakten gir generell tilgang til tjenester av typen “mine side” tjenester hos kommuner. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Politi og domstol: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til virksomhetens dialog om juridiske forhold med politi og jusitsmyndigheter. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Rapportering av statistikk: Denne fullmakten gir tilgang til alle pålagte rapportering til Statistisk sentralbyrå. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Forhold ved virksomhetenjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Starte, endre og avvikle virksomhetjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Aksjer og eierforhold:jajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
AttesterjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Dokumentbasert tilsynjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
InfrastrukturjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Patent, varmerke og designjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Tilskudd, støtte og erstatningjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Mine sider hos kommunenjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Politi og domstoljajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Rapportering av statistikkjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt