Handel, overnatting og servering

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Handel, overnatting og servering
Handel, overnatting og servering
  • Handel, overnatting og servering: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som omhandler varehandel, overnatting og servering
    • Varehandel: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til varehandel og salg og reperasjon av motorvogner
    • Overnatting: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til overnattingsvirksomhet
    • Servering: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til serveringsvirksomhet

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Handel, overnatting og serveringjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
VarehandeljajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
OvernattingjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
ServeringjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt